Archiv

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu ZDE stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se, nebo kliknutím ZDE přejít přímo na informační stránku naší MŠ.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.
Elektronický předzápis bude probíhat v době od 1. – 30. 4. 2023.

Podrobnější informace  ZDE a ZDE

Zápis do MŠ Velké Hamry I. 621
11.5.2023 ZDE

Ředitelství MŠ Velké Hamry I. 621 upozorňuje rodiče předškolních dětí na zápis do základní školy, který se koná 4. dubna 2023 od 14 – 16,30 hod.
K zápisu se musí dostavit též rodiče s dětmi, kteří budou žádat o odklad školní docházky. Podrobnosti týkající se odkladu školní docházky jsou uvedeny na webu ZŠ.
Informační leták ZDE

Rozdělení dětí do tříd – školní rok 2022 / 2023 ZDE

Připomínáme všem rodičům NOVĚ nastupujících dětí, že schůzka s pracovníky pedagogicko – psychologické poradny a ředitelkou školy se koná 30. 8. od 15,30 hod.

S sebou je nutné přinést vyplněné následující dokumenty:
Evidenční list dítěte (včetně potvrzení od lékaře)
Přihlášku ke školnímu stravování
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Těšíme se na setkání.

Připomínáme, že od zítra 1. 7. 2022 již není v provozu Mateřské centrum ABECEDA v době od 6 – 7 hod. Provoz MC zahájen 1. 9. 2022
MŠ v provozu od 7 – 16 hod. Uzavření MŠ od 11. 7. – 12. 8. 2022. Provoz zahájen 15. 8. 2022.
Příměstský tábor pro přihlášené děti od 1. 8. – 12. 8. 2022.

Oznámení o konání zvláštního zápisu
do předškolního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 – LEX Ukrajina  ZDE

Seznam přijatých dětí
do MŠ Velké Hamry I. 621
od 1. 9. 2022 ZDE

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena v termínu od
11. 7.  –  12. 8. 2022
Provoz zahájen  15. 8. 2022

V době od 1. 8. – 12. 8. bude
probíhat příměstský tábor pro děti obou zaměstnaných rodičů.
Doba provozu:    7,00 – 15,00 hod.
Kdo má zájem, přihlaste dítě u třídní učitelky nejpozději do 30. 6. 2022.

Řádný zápis 12.5.2022
do MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

Pozor: začínáme jarní plavání.
Každou středu odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry.
Začínáme ve středu  4. 5. 2022. Příchod do MŠ ráno do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
plavky
ručník                                               
koupací čepici (děvčata)      

Nafouknuté a podepsané rukávky – máme v ZŠ

Prosíme, nedávejte dětem punčocháče.

Vážení rodiče, pokud byste našli doma či na chalupě, jakoukoli část oděvu podobnou kostýmům postav z Krkonošských pohádek – Krakonoš, Trautenberk, Anče, Kuba a mohli byste ji postrádat, budeme rádi, když nám ji přinesete.
Děkujeme.

Zápis do Základní školy
ve Velkých Hamrech ZDE

Každé pondělí budou opět chodit děti ze třídy B1 na tělesnou výchovu do  ZŠ.

Začínáme  28. 2. 2022. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
Triko s krátkým rukávem, kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv, láhev s pitím se šroubovacím uzávěrem.

Od zítra 22. 2. 2022 budou třídy B2 a C opět chodit na tělesnou výchovu do ZŠ.

S účinností od 17. 1. 2022 je přerušen předplavecký výcvik a Tv v ZŠ všech tříd MŠ do odvolání.

Nařízení ředitelky školy vzhledem k epidemiologické situaci ZDE

Od 20. 9.  2021 a následně každé pondělí, budou odcházet děti ze třídy B1 na cvičení do tělocvičny ZŠ Velké Hamry:

S sebou do batůžku
vhodné oblečení na cvičení
cvičky nebo pevnou obuv s bílou podrážkou

Každé úterý odchází děti ze třídy B2 a C na cvičení do ZŠ Velké Hamry. Začínáme 21. 9. 2021.

Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
triko s krátkým rukávem
kraťasy
cvičky nebo sportovní obuv s bílou podrážkou

Od 1. 9. 2021 bude v MŠ opět v provozu Mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod.
Přihláška dítěte ZDE
Přihlášku lze vyplnit též v MŠ.

Při nástupu dítěte bude rodič ve třídě MŠ podepisovat následující Čestné prohlášení
• dítě nebylo v poledních 14 dnech, před nástupem do MŠ, v zahraničí
• v případě návratu dítěte ze zahraničí, v posledních 14 dnech před nástupem do MŠ, dodrželo veškeré pokyny nařízené MZ
• v rodině, kde se dítě pohybuje, není nařízena karanténa
• se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu)
• nemám povědomí o zdravotních komplikacích dítěte, které by zabraňovaly účasti na předškolním vzdělávání
• v průběhu školního roku nahlásím MŠ všechny výše uvedené informace

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2021/2022  ZDE

Informace pro rodiče, kteří zapsali dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rodič vyplní a odevzdá nejpozději do 1. 9. 2021 následující dokumenty (týká se též rodičů, jejichž děti nastupují do MŠ v průběhu školního roku):

Evidenční list dítěte
– vyplnit + potvrzení od lékaře na straně 2 ZDE
Přihláška ke školnímu stravování – vyplnit + potvrzení z banky lze přímo od banky nebo potvrzení o povolení inkasa ve prospěch účtu MŠ z elektronického bankovnictví ZDE
Informovaný souhlas – vyplnit ZDE
Základní informace o MŠ v kostce – zůstává rodiči ZDE

Pokud rodič nemá možnost dokumenty vytisknout, po telefonické domluvě lze vyzvednout v MŠ.
V případě jakýchkoli nejasností mohou rodiče volat na číslo 777 914 026.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V pátek 12. 11. 2021 v 10,15 hod. proběhne plánované vyšetření zraku pro zaregistrované děti.

V pátek 22.10.2021 nepůjde v MŠ elektrický proud.

Žádáme tímto rodiče, kteří mají možnost, aby si dítě ponechali doma. Nahlaste prosím nejpozději do čtvrtka 21.10.2021 třídním učitelkám, zda dítě přijde nebo ne.

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu výpadku elektrického proudu odchází všechny děti na pěší výlet s cílem  myslivecká chata v Bohdalovicích, kde  bude následně dětem podán i oběd. Příchod zpět do MŠ předpokládáme kolem 14,00 na odpolední svačinu. Odchod po obědě není možný.

S sebou dejte dětem: 
batůžek
ovoce, zeleninu, sladkost
lahvičku s pitím, jako každý den

V případě špatného počasí budeme situaci operativně řešit.

Vzhledem k nízké teplotě v budově doporučujeme vyzvednout dítě nejpozději do 15,00.

POZOR!!!

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 se od 15, 30 hod. konají krátké třídní schůzky třídy A, B1, B2, C.

Vedení školy vítá návrhy a připomínky k chodu školy ze strany rodičů.
Od 16,00 je hlavním programem: Přednáška na téma Školní zralost – Pedagogicko – psychologická poradna v Jablonci n. N.
Doporučujeme všem rodičům, jejichž děti plní povinnou předškolní docházku.

V pátek 1. 10. 2021 pořádáme pro třídu B2 a C noc v MŠ s Indiánskou dobrodružnou cestou zahradou školy.

Kdo bude mít zájem v MŠ spát nahlásí závazně třídní učitelce do čtvrtka 30. 9. 2021
Sraz v pátek odpoledne v MŠ 17.00 hodin – S sebou: pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.
Dítě si vyzvedněte v sobotu ráno v 9.00 hodin.

V pondělí  4. 10. 2021  proběhne vánoční fotografování dětí.

Kompletní série 390,- Kč (portréty + postavy) nebo portréty 260,- Kč, postavy 260,- Kč, dále možnost + foto dvou a více dětí + 40,- Kč.
Odběr fotografií je dobrovolný.

Rodiče, kteří mají zájem o preventivní screeningové vyšetření zraku dětí, přihlaste se u třídní učitelky. Podrobnosti v šatně na nástěnce. Termín vyšetření bude upřesněn.

Poplatek za vyšetření:  170,- Kč

1. den nástupu do MŠ  dítě musí mít:
bačkory, pohodlné oblečení do třídy i na ven
balení papírových kapesníků
podepsanou lahvičku s pitím

V šatnách, kde má každé dítě svůj látkový sáček, prosíme nechávat následující oblečení:
spodní prádlo, tričko, ponožky, punčocháče (v zimním období), pláštěnka

Pozor!!!  Opět se vyskytly výhrůžky směrem ke všem školám v celé ČR, proto žádáme rodiče, aby v rámci bezpečnosti dětí dbali zvýšené opatrnosti zejména při vstupu do budovy školy, vstupovali jednotlivě, nevpouštěli další, jiné osoby a byli celkově obezřetní.

Od pondělí 10. 5. se režim MŠ nemění:

Provoz MŠ: 6:30 – 16:00
Pokud dítě do MŠ od 12. 4. 2021 nenastoupilo, je nutné jej předem přihlásit.
Děti nemají povinnost zakrytí dýchacích cest a nemusí se podrobit testování.
1x týdně se testují pouze zaměstnanci školy.

Podrobnější informace ZDE

Přesto, že byla MŠ od 12. 4. otevřená, se po dohodě se zřizovatelem za duben 2021, úplata za předškolní vzdělávání neinkasuje.

Vážení rodiče, pokud máte dítě přihlášené do MŠ od pondělí 3. 5. 2021,dejte dětem s sebou podepsanou, uzavíratelnou, lehce udržovatelnou lahvičku s pitím, na kterou učitelka přilepí značku dítěte pro snadnou identifikovatelnost. V průběhu dne je možnost dolévání minerálkou. Denně si dítě lahvičku odnáší domů, kde bude Vámi řádně vymyta a naplněna čerstvým nápojem – čaj, minerálka, apod. Ráno přináší dítě lahvičku opět s sebou do MŠ.

Podrobnější informace k provozu školy od 3. 5. 2021 ZDE

POZOR!!!!
Od pondělí 3. 5. 2021 mohou do MŠ všechny přihlášené děti, bez jakéhokoli omezení a bez nutnosti testování.
Ochrana dýchacích cest ve formě respirátoru a roušky při vstupu do budovy školy, pro dospělé a děti od dvou let, které nejsou přihlášené do MŠ, zůstává i nadále zachována.
Dále prosíme o důkladnou dezinfekci rukou u stojanu před vstupem do budovy školy a zachování 2 m odstupu při pobytu v šatnách dětí.

POZOR!!! Pokud chcete, aby Vaše dítě nastoupilo v pondělí 3. 5. 2021 do MŠ (ve dnech předchozích nechodilo), neprodleně jej přihlaste na telefonním čísle: 777 914 026, a to do pátku 30. 4. 2021.

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621
školní rok 2021/2022 ZDE

Distanční výuka pro děti s povinnou předškolní docházkou ZDE

Vzhledem k uzavření MŠ v březnu 2021 se po dohodě se zřizovatelem úplata za předškolní vzdělávání neinkasuje.

POZOR!!!  Vážení rodiče, pokud  budete chtít, aby Vaše dítě nastoupilo do MŠ (pokud se tak nestalo v minulém týdnu od 12. 4.), je povinně předškolní nebo dítě rodičů vybraných profesí, je nutné jej neprodleně přihlásit.

Provoz MŠ od 12. 4. 2021:  6:30  –  16:00 hod.

Povinně předškolní děti odchází, po negativním vyhodnocení testu, do šatny a třídy C, ostatní děti do šatny a třídy B1.

Při vstupu do odběrové místnosti, tedy před provedením testu je nutné, aby děti od dvou let věku, měly chirurgickou roušku, kterou mohou odložit až po negativně vyhodnoceném testu. S sebou dejte dítěti krabici papírových kapesníků a uzavíratelnou lahvičku s pitím. Podrobnější informace jsou uvedeny v Nařízení ředitelky k provozu školy od 12. 4. 2021  ZDE

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. bude testování dětí probíhat v šatně a třídě A. Dveře budou otevřené, nemusíte zvonit. Před vstupem do budovy Vás žádáme, abyste provedli důkladnou dezinfekci rukou prostřednictvím stojanu u hlavních vchodů. V  šatně budou  připravena 4 odběrná místa, ve třídě 6.  Použijete připravené gumové rukavice a můžete přistoupit k provedení testu. Jeho vyhodnocení probíhá v rozsahu 15 min. Provedený test ukážete  asistentce a vložíte do připraveného sáčku. Je tedy nutné počítat  s delším zdržením a vytvořit si časovou rezervu. Asistentky Vám budou po celou dobu testu k dispozici pro zodpovězení případných dotazů.

Průběh testu dítěte můžete vidět v  instruktážním videu  ZDE

Vážení rodiče, vzhledem k organizaci a hladkému průběhu znovuotevření MŠ Vás žádám o závazné přihlášení Vašeho dítěte od pondělí 12. 4. 2021, a to formou SMS na tel. 777 914 026 nebo na email: reditelka@msvh.cz.
Jedná se výhradně o děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti rodičů, kteří zastávají pracovní profese uvedené ZDE
Přihlášení dítěte učiňte nejpozději do pátku 9. 4. do 12,00 hod.

Dále je nutné počítat s tím, že s účinností od 12. 4. bude v MŠ probíhat preventivní testování dětí, dle organizačních podmínek stanovených mateřskou školou.
Bude prováděno s frekvencí dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po příchodu do školy.
Test, poskytnutý mateřskou školou, bude proveden zákonným zástupcem, nebo jinou zletilou osobou, zákonným zástupcem písemně pověřenou.
Test nemusí podstoupit dítě, které splňuje podmínky uvedené ZDE.
Nebude-li dítě, přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Dětí v mateřské škole jsou vyjmuty z povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Děkuji za spolupráci.
Soňa Tůmová

Informace k provozu MŠ ZDE
Přehled režimových opatření pro plánované znovuotevření škol ZDE

Pozvánka na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Velké Hamry ZDE

Zápis do ZŠ a MŠ Velké Hamry  ZDE  –  POZOR! Nejedná se o MŠ Velké Hamry I. 621
Informace k novému vzdělávacímu programu ve škole na Hamrskách  ZDE

S účinností od 1. 3. 2021 je MŠ uzavřena.
Podrobnější informace ZDE

Žádost o ošetřovné je možné vyplnit elektronicky ZDE, bod č. 5, nebo vytisknout a vyplnit formulář Žádost o ošetřovné ZDE.

Pro vyplnění formuláře jsou nutné následující informace:
Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45
IČO: 72743638

Důležité upozornění!!!!

S účinností od 25. 2. 2021 je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je:
respirátor (vždy bez výdechového ventilu) – FFP2 nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest naplňující technické podmínky a požadavky pro respirátor FFP2, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, tzn, včetně mateřských škol.
Od 28. 2. 2021 nelze do MŠ vstoupit bez výše uvedeného respirátoru.
Nařízení se netýká dětí, které jsou v mateřské škole zapsané. Ostatní děti, od dvou let věku, které vstoupí do budovy školy, respirátor nebo obdobný prostředek mít musí.

Děkuji za pochopení.
Soňa Tůmová

Vážení rodiče, vzhledem k prokázané pozitivitě čtyřech dětí se karanténa ostatních posouvá do 15. 2. 2021.
Nástup dětí do MŠ, s negativním výsledkem testu, bude možný od 16. 2. 2021.

Soňa Tůmová

Upozornění!!!
Kdo z rodičů se ze svého rozhodnutí nezúčastní s dítětem testování 11. 2. 2021 v 8,30 v areálu MŠ, bude nutné prodloužení karantény dítěte, a to následovně:
11.2. 2021 + 10 dní, tzn. do 21. 2., včetně. Nástup do MŠ možný v pondělí 22. 2. 2021.

Děkuji za pochopení
Soňa Tůmová

POZOR!!! Důležité!!!
Plánované testování dětí na Covid 19 proběhne 11. 2. 2021 v 8,30 hod. v areálu MŠ.
Je nutné zakrytí úst dětí i dospělých rouškou, dodržování 2 m rozestup.
Rodiče dětí, kterých se testování týká obdrží informaci prostřednictvím SMS zprávy. Týká se všech dětí ze třídy B2 a C, které nastoupily do karantény.

Děkuji za vstřícnost.
Soňa Tůmová

V pátek 5. 2. 2021 v 15,15 jsem obdržela informaci o pozitivním dítěti v MŠ. Na základě kontaktu z KHS LK bude situace řešena následovně: všechny děti ze třídy B2 a C, které navštívily MŠ v týdnu od 1. –  5. 2. neprodleně nastupují do karantény a to do 13. 2. včetně. V příštím týdnu budou testováni, opětovně v areálu MŠ prostřednictvím odběrové sanitky. Datum a čas bude upřesněn.

MŠ zůstává prozatím otevřena. Docházet mohou děti ze třídy A a B1 + děti ze třídy B2 a C, které nenavštívily MŠ v týdnu od 1. – 5. 2. 2021.
Průběžně sledujte webové stránky ohledně dalších informací.

Soňa Tůmová

MŠ bude pokračovat i nadále v režimu provozu od 6,30 do 16,00 hod. Provoz Mateřského centra Abeceda v době od 6 – 7 hod je zrušen do odvolání.
Děti mohou do MŠ docházet bez jakéhokoli omezení, včetně dětí maminek na MD. Docházka dětí s povinnou předškolní docházkou je i nadále ponechána v kompetenci rodičů. Distanční výuka k dispozici na webových stránkách školy.

Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz. Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí.

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Ve středu 23. 12. 2020 ve 12,00 hod. proběhne v areálu MŠ testování dětí, které se setkaly s Covid pozitivní osobou. Rodiče, jejichž dětí se testování týká, obdrželi informaci prostřednictvím SMS zprávy.
Pokud máte jakoukoli pochybnost, např.“ víte, že Vaše dítě navštívilo MŠ ve dnech od 15. – 17. 12. 2020, a přesto jste neobdrželi SMS zprávu, nezúčastníte se testování, apod., volejte na tel. číslo: 777 914 026. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

POZOR! Důležitá informace!!!
Z důvodu výskytu Covid 19 je MŠ uzavřena od 21.12. Všechny děti, které navštívily MŠ od 15.-17.12. nastupují do karantény v délce: poslední den návštěvy + 10 dní.

Dále předávám informaci z KHS LK:
Děti/kolegové jsou nyní v 10 denní karanténě (od posledního kontaktu s pozitivní osobou), čili pokud byli naposledy v MŠ ještě ve čtvrtek 17.12.2020, pak karanténa trvá do 27.12.2020. Během této doby musí setrvat doma – nevydávat se za kamarády/příbuznými ani nepřijímat doma návštěvy.
• Informaci o této skutečnosti, rodiče nahlásí ošetřujícím lékařům dětí, kolegové svým praktickým lékařům.
• V rámci této karantény se musí absolvovat jedno PCR testování na COVID, které proběhne v areálu MŠ 23. 12. 2020 ve 12:00. Apeluji na účast všech dětí – vzhledem k obsazenosti odběrových míst, je toto jedinečná možnost, jak včas zajistit dětem odběr a zjistit, zda nejsou nemocné, a zabránit tak dalšímu šíření v rámci rodiny.
• I přes negativní výsledek testu musí děti a kolegové v 10 denní karanténě (tedy např. do 27.12.2020) setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže.
• Ze zkušenostní víme, že k přenosu v dětských kolektivech dochází. Děti mívají často bezpříznakový průběh nemoci. Díky testování je můžeme odhalit, a lze tak zamezit přenosu na rodiče/prarodiče, a od nich zase dále do jejich zaměstnání.
Vyhledání i bezpříznakových nemocných, jejich následná izolace, a podchycení blízkých kontaktů je cesta ke zvládnutí situace.

Průběžné informace budou i nadále dostupné na webových stránkách školy. Prosím o jejich sledování.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

Ve pátek 4. 12. 2020 proběhne v MŠ  Velký den Mikulášů, čertů a andělů.
Prosíme rodiče, aby děti oblékli do masky Mikuláše, čerta nebo anděla – ideálně dle vlastního výběru dětí.
Pro děti bude připraveno zábavné dopoledne s občerstvením, hrami, hudbou a tancem.

S účinností od 1. 12. 2020 mohou všechny děti docházet do MŠ bez omezení. Nadále zůstává v kompetenci rodičů dětí, které plní povinnou předškolní docházku, zda budou do MŠ docházet. Na měsíc prosinec jsou na webových stránkách školy k dispozici materiály k distanční výuce. Povinnost prezenční docházky dětí s PPD plánujeme od ledna 2021.
23.11.2020

Vzhledem k nízkému počtu docházejících dětí, s přihlédnutím k epidemiologické situaci a po poradě s pedagogickou radou školy bylo rozhodnuto, že v letošním roce neproběhne tradiční Mikulášská nadílka.
Výše jednorázového sponzorského daru škole bude snížena z původních 300,- Kč na 200,- Kč.
SD se bude vybírat od 30. 11. 2020 v kanceláři ředitelky školy.
23.11.2020

Pokud epidemiologická situace dovolí, bude provoz mateřského centra, v době od 6 – 7 hodin, obnoven od ledna 2021.
Provoz MŠ nadále zůstává v době od 6,30 – 16,00 hodin.
23.11.2020

Vážení rodiče, výsledky odběrů z 27. 10. 2020 ukázaly u všech dětí test na Covid 19 negativní, zaměstnanci pozitivní celkem dva.
Ačkoli není v MŠ zakrytí úst povinné a netýkají se jí ani žádná jiná omezení, s účinností od 2. 11. 2020 nařídila ředitelka školy nošení respirátorů nebo roušek u všech zaměstnanců, omezení zpěvu, sportovních a pohybových aktivit dětí.

Dále prosíme rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku a v měsíci listopadu nebudou MŠ navštěvovat, aby měli trpělivost. Balíčky s činnostmi pro děti a další informace ohledně distančního vzdělávání budou k dispozici v pondělí 9. 11.2020.

Děkujeme za pochopení.

30.10.2020
Vážení rodiče,
v pondělí 2. 11. 2020 bude MŠ opět otevřena. Vzhledem k nově nastaveným opatřením, dochází pro Vás k následujícím změnám:
– provoz Mateřského centra v době od 6-7 hod. se dočasně ruší
– provoz MŠ: 6,30 – 16,00 hod.
– děti budou rozděleny do dvou, na sobě nezávislých skupin, třída A + B1 v přízemí, třída B2 + C v patře, děti přivedete a vyzvednete tamtéž.
– nutné používání dezinfekce u hlavního vchodu do MŠ
– dodržování 2 m odstupu v šatnách a na chodbách
– nezdržovat se při vstupu do třídy
– pokud možno, ke komunikaci se školou využívat telefony a emaily
– chovat se obezřetně ve vztahu k sobě i druhým v celém objektu MŠ

Od pondělí 2. 11. 2020 nebudou dočasně do MŠ přijímány děti rodičů na mateřské dovolené a nezaměstnaných.

Dále prosím rodiče, pokud mají možnost, aby si ponechali během měsíce listopadu, dítě doma (včetně dětí s povinnou předškolní docházkou). Rodičům dětí s PPD budou k dispozici na webových stránkách školy balíčky činností k jednotlivým tématům, včetně plánu vzdělávací práce. Na stránkách školy bude vyvěšen systém práce a komunikace rodičů a školy pro distanční výuku dětí s PPD.

Děkuji za vstřícnost.
Soňa Tůmová

ředitelka školy

Vážení rodiče, v tuto chvíli byste již měli mít výsledky testování. Pokud ne, doporučuji zkusit kontaktovat KHS LK: nebo územní pracoviště Jablonec n N. MŠ výsledky neobdrží, alespoň zatím, nic nevím. Nicméně Vás prosím o zaslání výsledku testu Vašeho dítěte, abych měla dostatek informací pro znovuotevření MŠ.
Děkuji za vstřícnost.

Soňa Tůmová

Vážení rodiče, Ti z Vás, kteří jste byli osloveni, a dnes 27.10. 2020 absolvovali s dětmi test na Covid 19, budete o výsledku vyrozuměni do 48 hod. od odběru, formou SMS.
O dalších postupech vycházejících z výsledků testování, o nově nastavených opatřeních, o případném znovuotevření MŠ, Vás budu neprodleně informovat.

Chtěla bych Vám velmi poděkovat za vstřícnost, kterou jste projevili a testování se všichni zúčastnili.

Soňa Tůmová
ředitelka školy

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).
Podrobněji na portálu ČSSZ.

Nařízení ředitelky MŠ Velké Hamry I. 621
S účinností od 20. 10. 2020 se mateřská škola uzavírá z důvodu výskytu koronaviru Covid 19.
Znovuotevření MŠ je předběžně stanoveno na 2. 11. 2020.
Aktuální informace sledujte na www.msvh.cz nebo volejte ředitelce školy, tel. číslo: 777 914 026.

Dnes 20. 10. 2020 máme rychlotestem vyšetřeno 100% zaměstnanců, všechny s negativním výsledkem na Covid19.
Opravuji informaci o MŠ Zásada, uzavřena byla pouze jeden den, kdy se čekalo na výsledky testu, který se ukázal negativní.

Informace ohledně vyplácení ošetřovného na dítě – po konzultaci s OSSZ v Jablonci n. N. bude nutné vyčkat na nový formulář, který rodič vyplňuje sám a následně odevzdá zaměstnavateli.
Ač se to zdá jakkoli nepravděpodobné, nově, bez potvrzení školy o délce jejího uzavření. Výše ošetřovného je zatím stanovena na 60%.
Ve chvíli, kdy bude formulář dostupný, bude umístěn na webové stránky školy nebo si jej budete moci stáhnout z oficiálního webu ČSSZ.
Je nutné počítat s tím, že situace se mění každým dnem, takže může být všechno úplně jinak. Na zjištění případných změn je dostatek času, výplata probíhá po ukončení čerpání.
Sledujte webové stránky školy.

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi několik slov k uklidnění a vysvětlení situace uzavření MŠ. Vzhledem k maximální odpovědnosti, příznakům onemocnění a příležitosti rychlého zjištění skutečné situace se zaměstnankyně rozhodla, podstoupit rychlotest na Covid 19. Přes dodržování veškerých pravidel a minimálním kontaktem s okolním světem, dále s ohledem na rizikovou skupinu v rodině, se ukázal jako pozitivní. Nejbližší možný termín pro oficiální test uznávaný KHS LK je čtvrtek 22. 10. 2020, s výsledkem nejdříve v pátek 23.10.2020. Přesto jsem se rozhodla s ohledem na zdraví dětí a zaměstnanců uzavřít MŠ s účinností od 20.10. 2020. Ochota ředitele Domova pro seniory ve Velkých Hamrech, p. Čestmíra Skrbka, nám umožnila testovat všechny zaměstnance školy. V této chvíli ( pondělí 19. 10. 2020 20,00 hod.) je rychlotestem prověřeno 70 % zaměstnanců, a to s negativním výsledkem. Zítra 20. 10. podstoupí rychlotest zbylých 30 % zaměstnanců. Předpoklad kontaktování KHS LK nastane po pozitivním oficiálním testu výše zmíněné osoby. O dalších krocích stanovených KHS LK Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy: WWW.msvh.cz. Mám za to, že naší společnou snahou je primárně ochrana zdraví dětí, a tím i nejlepší možné řešení, tedy uzavření MŚ. Též i na základě zkušeností a konzultace s jinými MŠ, s podobnou zkušeností. Potvrzení o ošetřování člena rodiny vzhledem k uzavření MŠ je momentálně v jednání. Pokud máte jakékoli dotazy, volejte na číslo 777 914 026.
Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví do dalších dní.

Soňa Tůmová, ředitelka školy

Ředitelství MŠ Velké Hamry I. 621 doporučuje všem matkám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili nutnost docházky jejích starších dětí do MŠ.
V tomto období je nutné vycházet vstříc hlavně rodičům, kteří chodí do zaměstnání, tedy minimalizovat rizika zavlečení nákazy do MŠ.

Děkuji za pochopení.

Nařízení ředitelky školy k provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
  ZDE

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR stanovuje ředitelka školy s účinností od 7. 9. 2020 zakrytí obličeje  rouškou u všech, kteří vstoupí do budovy školy, kromě dětí do 8 let.

V rámci projektu Společného vzdělávání ve Velkých Hamrech probíhá v MŠ stimulační program s názvem Maxík.
Je určen dětem, které plní povinnou předškolní docházku a dětem s odkladem školní docházky.
Důraz je kladen na celkový rozvoj pohotovosti v myšlení a řeči.
Posiluje oblast motorickou, grafomotorickou a percepční – zrak, sluch.

Od 1. 9. 2020 bude opět v provozu mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod. Dohled nad dětmi zajišťuje nepedagogický pracovník.
1. den nástupu je nutné vyplnit přihlášku dítěte k docházce.

· Provoz MŠ: 7 – 16 hod.
· Příchod do MŠ:
        do 8,00 hod.
        do 7,30 se děti schází ve třídě B1,
        7,30 – 8,00 jde každé dítě do své třídy.

· Po obědě děti odchází:             
        A, B1   12,00 hod.
        B2, C   12,30 hod. V případě sourozenců, tzn. různého času
        odchodu, je třeba nastavit ind. dohodu s učitelkou.

· Odpoledne se rozchází:
        14,45 – 15,15 ve svých třídách, od 15,15 – 16,00 ve třídě B1.

Vážení rodiče, z příchodem nového školního roku zatím nejsou nařízena žádná protiepidemiologická opatření.

Žádáme Vás pouze o následující:
• každé dítě bude mít svoji láhev s pitím – doporučujeme zvolit snadno umyvatelnou, uzavíratelnou a lehce manipulovatelnou vzhledem k velikosti ruky dítěte ( láhev MŠ označí značkou dítěte, v průběhu dne bude průběžně doplňována)
• dospělí použijí před vstupem do MŠ dezinfekci na ruce (dezinfekční stojan u vchodů do budovy), děti si umyjí a dezinfikují ruce po příchodu do MŠ

V MŠ jsou nařízením ředitelky školy stanovena základní hygienická pravidla a standard úklidu, který je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví.

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2020/2021 ZDE

Personální zajištění: školní rok 2020/2021
ředitelka  školy Bc.  Tůmová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
Třída B1 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída B2 – třídní učitelka Kazdová  Petra
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
Asistent pedagoga B2 Bartáková Kristýna
Asistent pedagoga C Hadravová Iva
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Šourková Vlasta
školnice Šťastná Michala
uklízečka Dobrá Martina
údržba prádla Šťastná Věra

Pokyny na příměstský tábor ZDE
Přihláška ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Informace k Pasování předškolních dětí v kapli na zámku Sychrov
Z MŠ si dítě vyzvednete dle Vašeho uvážení. Děti se do MŠ nevracejí, přivedete je s sebou na náměstí v oblečení z MŠ.
Sraz na náměstí ve Velkých Hamrech ve čtvrtek 17. 6. v 15, 30 hod.
Nezapomeňte si osobní automobil, řidičský průkaz, zelenou kartu a osvědčení z platné technické kontroly :-), pitný režim pro Vás a dítě.
U zámku bude k dispozici otevřená cukrárna, kde bude možné zakoupit občerstvení.
Fotograf k dispozici na místě.

Informace pro rodiče dětí, které nenastupují od září 2021 školní docházku
Ve čtvrtek 17. 6. je nutné vyzvednout si dítě z MŠ nejpozději v 15, 30 hod. z důvodu odjezdu učitelek na zámek Sychrov, kde se bude konat Pasování předškolních dětí.

V úterý 8. 6. odchází děti, které nastupují v září 2021 školní docházku, na exkurzi do Základní školy.
Ve středu 9. 6. 2021 se koná Dobrodružná výprava na mysliveckou chatu v Bohdalovicích.
Děti v MŠ do 8,00 hod. S sebou do batůžku: pití v láhvi se šroubovacím uzávěrem, ovoce. Obě svačiny proběhnou v MŠ, oběd na myslivecké chatě.
Děti bude možné vyzvednout nejdříve po návratu:
A, B1 ve 12,30 hod.
B2, C ve 14,00 hod.

Termín uzavření MŠ v době letních prázdnin  ZDE

Ve středu 23. 12. 2020 ve 12,00 hod. proběhne v areálu MŠ testování dětí, které se setkaly s Covid pozitivní osobou. Rodiče, jejichž dětí se testování týká, obdrželi informaci prostřednictvím SMS zprávy.
Pokud máte jakoukoli pochybnost, např.“ víte, že Vaše dítě navštívilo MŠ ve dnech od 15. – 17. 12. 2020, a přesto jste neobdrželi SMS zprávu, nezúčastníte se testování, apod., volejte na tel. číslo: 777 914 026. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

PF 2021
Krásné vánoce, pohodu, štěstí, lásku
a vzájemné porozumění v roce 2021
přejí děti a zaměstnanci MŠ Velké Hamry I. 621.

POZOR! Důležitá informace!!!
Z důvodu výskytu Covid 19 je MŠ uzavřena od 21.12. Všechny děti, které navštívily MŠ od 15.-17.12. nastupují do karantény v délce: poslední den návštěvy + 10 dní.

Dále předávám informaci z KHS LK:
Děti/kolegové jsou nyní v 10 denní karanténě (od posledního kontaktu s pozitivní osobou), čili pokud byli naposledy v MŠ ještě ve čtvrtek 17.12.2020, pak karanténa trvá do 27.12.2020. Během této doby musí setrvat doma – nevydávat se za kamarády/příbuznými ani nepřijímat doma návštěvy.
• Informaci o této skutečnosti, rodiče nahlásí ošetřujícím lékařům dětí, kolegové svým praktickým lékařům.
• V rámci této karantény se musí absolvovat jedno PCR testování na COVID, které proběhne v areálu MŠ 23. 12. 2020 ve 12:00. Apeluji na účast všech dětí – vzhledem k obsazenosti odběrových míst, je toto jedinečná možnost, jak včas zajistit dětem odběr a zjistit, zda nejsou nemocné, a zabránit tak dalšímu šíření v rámci rodiny.
• I přes negativní výsledek testu musí děti a kolegové v 10 denní karanténě (tedy např. do 27.12.2020) setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže.
• Ze zkušenostní víme, že k přenosu v dětských kolektivech dochází. Děti mívají často bezpříznakový průběh nemoci. Díky testování je můžeme odhalit, a lze tak zamezit přenosu na rodiče/prarodiče, a od nich zase dále do jejich zaměstnání.
Vyhledání i bezpříznakových nemocných, jejich následná izolace, a podchycení blízkých kontaktů je cesta ke zvládnutí situace.

Průběžné informace budou i nadále dostupné na webových stránkách školy. Prosím o jejich sledování.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

Ve pátek 4. 12. 2020 proběhne v MŠ  Velký den Mikulášů, čertů a andělů.
Prosíme rodiče, aby děti oblékli do masky Mikuláše, čerta nebo anděla – ideálně dle vlastního výběru dětí.
Pro děti bude připraveno zábavné dopoledne s občerstvením, hrami, hudbou a tancem.

Příměstský tábor 2020 3. 8. – 14. 8. 2020

Pořadatel: Město Velké Hamry
Komu je určen: děti zapsané k docházce v MŠ Velké Hamry I. 621
Místo konání: MŠ Velké Hamry I. 621
Provoz tábora: 7, 00 – 15, 00. Příchod mezi 7,00 – 8,00
Oběd: 12,00 – jídelna Svárov
Odchod: ve 13,00 nebo 14,30 – 15,00
Dětem s sebou: do batohu: 1 – 2 svačiny – dle délky pobytu (ranní a odpolední svačina) ovoce, zelenina, sladkost, termoska s teplým čajem, sportovní oblečení a obuv
Pitný režim, ve formě minerálek, zajistí MŠ.

Platby:
pobyt za 1 den – 50,- Kč
oběd (jídelna Svárov) – 30,- Kč

Dohled nad dětmi: zaměstnanci MŠ Velké Hamry I. 621

Platba za pobyt a oběd proběhne po ukončení tábora dle skutečně čerpaných dnů.

Přihlášku k pobytu a Čestné prohlášení o bezinfekčnosti lze stáhnou na www.msvh.cz (viz níže) a přinést vyplněné první den nástupu nebo vyplnit v MŠ.

Přihláška k pobytu ZDE
Čestně prohlášení ZDE

MŠ Velké Hamry I. 621 bude o letních prázdninách uzavřena od 13. 7. – 14. 8. 2020.
V případě příznivé epidemiologické situace bude v době od 3. 8. – 14. 8. (7,00 – 15,00 hod.) probíhat příměstský tábor. V případě zájmu, přihlaste dítě u třídní učitelky.

Nařízení ředitelky školy od 10. 6. 2020 ZDE
Čestné prohlášení rodičů při znovuotevření MŠ 4. 5. 2020 ZDE
Nařízení ředitelky školy při znovuotevření MŠ od 4. 5. 2020 ZDE

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2020, kteří podali Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v zákonné lhůtě od 2. – 16. 5. 2020 ZDE

Zápis do MŠ – postup ZDE

Na základě posledních informací bude možné čerpat ošetřovné na dítě po znovuotevření MŠ v případě, že rodič předloží správě sociálního zabezpečení nebo zaměstnavateli Čestné prohlášení s odůvodněním, proč se nemůže vrátit do zaměstnání – např. žije ve společné domácnosti s rizikovou skupinou.

MŠ Velké Hamry I. 621 byla uzavřena v době od 19. 3. – 3. 5. 2020.

Provoz zahájen 4. 5. 2020.

Rodiče, kteří uplatnili nárok na ošetřovné vystavené MŠ,
mají nárok na čerpání pouze po dobu uzavření MŠ.

Docházka do MŠ zůstává i nadále dobrovolná,
včetně dětí s povinnou předškolní docházkou.

POZOR ZMĚNA!!!!!
Na základě brífinku po jednání vlády ČR dnes 30. 4. po 18,00 hod. bylo rozhodnuto o zrušení nošení roušek v předškolním zařízení. V pondělí 4. 5. děti NEMUSÍ mít připravené roušky pro pobyt v MŠ. Ostatní pokyny pro znovuotevření MŠ jsou platné.

Pokyny pro rodiče, kteří mají přihlášené dítě do MŠ od 4. 5. 2020.
·       V šatně na místě pro dítě, které určí učitelka, bude mít každý rodič svoji lahvičku s dezinfekcí, podepsanou jménem dítěte. Po příchodu do šatny ošetří sobě i dítěti ruce – dezinfekce je nezávadná, připravená v lékárně.
·       Podpis Čestného prohlášení rodičů, předložené učitelkou.
·       V šatně budou maximálně 2 dospělí se svým dítětem.
·       Dítě přivádí a vyzvedávají max. 2 osoby.
·       Zajištění dostatečného počtu roušek – min. 1 roušku na 2 hodiny pobytu.
·       Zákaz nošení jakýchkoli hraček z domova do MŠ.
·       Rodič nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ.

Do MŠ s sebou:
·       podepsané papírové kapesníky – 1 balení
·       podepsanou igelitovou tašku na použité roušky
·       podepsaný igelitový sáček s čistými rouškami
·       podepsanou lahvičku s pitím (pitný režim mimo oběd a svačiny) – dětem budeme průběžně doplňovat

Z  MZ a MŠMT žádný jiný platný pokyn ohledně nošení roušek nebyl vydán, tedy, děti musí mít roušky. Na základě rozhodnutí ředitelky školy děti na spaní a pobytu venku – zahrada školy, roušky mít nebudou.

ČSSZ ohledně ošetřovného – zda bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ – zatím žádný pokyn nevydala.

Rodiče, kteří dítě od 4. 5. 2020 do MŠ nepřihlásili a výhledově by tak chtěli učinit, je nutné, jej přihlásit alespoň 1 den předem.

Vážení rodiče,
v současné době je nařízeno nošení roušek pro děti od dvou let. Na stránkách MŠMT, v sekci nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru se k nošení roušek vyjádřili takto:  

Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Z pokynu Odboru školství Libereckého kraje vyplývá, že o konkrétních opatřeních rozhodne ředitel školy. Pokud bude stále nošení roušek u dětí v MŠ nařízeno, nebudou používány při spánku a pobyt venku (budeme využívat pouze zahradu školy). Tunely a šátky používat nebudeme, protože při činnostech by dětem padaly.

Standardy fungování MŠ budou zpracovány MZ ve spolupráci s MŠMT a zveřejněny do 30. 4. 2020. MŠ bude vycházet z jejich závěrů.

Informace k ošetřovnému:  ČSSZ stále nevydala informaci o tom, zda ošetřovné na dítě, vydané MŠ, bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy bude informace dostupná, ihned uveřejníme na našich webových stránkách.

Od 4. 5. 2020 je přihlášeno 13 dětí, pokud budete chtít dítě po tomto termínu do MŠ přihlásit, je nutné tak učinit alespoň den předem.

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem plánujeme znovuotevření MŠ s účinností od 4. 5. 2020, za následujících podmínek:

• Doporučujeme rodičům, kteří mají možnost ponechat své dítě doma, aby tak v zájmu jeho zdraví, učinili.
• Povinná předškolní docházka – je plně ponechána v kompetenci rodičů – dítě do MŠ docházet nemusí, nové aktivity a činnosti budou nadále k dispozici na webových stránkách školy.
• Čestné prohlášení – rodič podepíše, že je dítě zdravé, není si vědom, že přišlo do styku s nakaženým člověkem, není v domácnosti s nikým, kdo má nařízenou karanténu.
• Budou vytvořeny dvě, na sobě naprosto nezávislé skupiny, s maximálním počtem do 15 dětí + 2 učitelky – eliminování karantény celé MŠ.
• Provoz MŠ: 7 – 16 hod. – provoz Mateřského centra v době od 6 – 7 hod. zatím otevřen nebude, docházelo by ke slučování dětí z obou skupin.
• Při příchodu do MŠ: měření teploty dítěte bezdotykovým teploměrem, desinfekce rukou rodičů a dětí, postupné přicházení rodičů do šatny dětí, zachování 2 m odstupu.
• Je nutné, aby rodiče stanovili stále stejné oprávněné osoby, které budou dítě vyzvedávat v max. počtu 2.
• Děti od dvou let musí mít roušky – zatím nedokážeme odhadnout, kolik roušek bude dítě během dne potřebovat – plánujeme výměnu po dvou až třech hodinách, dostatečný počet roušek zajistí rodič dle délky pobytu dítěte.
• Ostatní hygienické a organizační podmínky budou stanoveny dle počtu přihlášených dětí.

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o docházku dítěte do MŠ od 4. 5. 2020, aby se PŘIHLÁSILI prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 777 914 026, nejpozději do pátku 24. 4. 2020.

POZOR! důležitá informace: Ošetřovné při péči o dítě do 10 let vydané MŠ
OSSZ v Jablonci n. N. momentálně řeší další postup ohledně nároku na ošetřovné. Konkrétně, zda bude možné, čerpat ošetřovné i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy budou informace dostupné, ihned umístíme na webové stránky. Nejpozději začátkem příštího týdne.

Vážení rodiče předškolních dětí, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Vás připravujeme bezplatný webinář, který je součástí projektu realizovaného MŠ. První část již někteří z Vás absolvovali v únoru 2020.

Budete mít jedinečnou možnost z pohodlí domova konzultovat s odborníky dotazy na téma rozvoje Vašeho dítěte, jak s dítětem pracovat v období Covid 19, apod.
Webinář je plánován na 21. a 22. 4. mezi 16,00 – 16,40 hod. Časový prostor bude rozdělen do dvou částí: 20 min práce s dětmi, 20 min konzultace s odborníkem.
Emailem obdržíte podrobné informace, co si na schůzku připravit.

Bude nutné se rozdělit do dvou skupin:
1 skupina 21. 4.
2 skupina 22. 4.
Čas pro obě skupiny zůstává stejný, tzn. 16 – 16,40 hod.

Vzhledem k tomu, že MŠ musí i v době nouzového stavu plnit podmínky projektu, prosíme o Vaši účast.
Na email reditelka@msvh.cz zašlete jeden z výše uvedených termínů, kdy se webináře budete moci zúčastnit + platnou emailovou adresu, a to nejpozději do pátku 17. 4. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621 školní rok 2020/2021

POZOR  ZMĚNA!!!!!
Na základě vyjádření MŠMT z 3. 4. 2020 jsme z žádosti v Elektronickém předzápisu odstranili vyjádření lékaře a stanovili následující postup:


1. Zápis do MŠ bude probíhat formou Elektronického předzápisu
od 3. 4. – 13. 5. 2020, postup naleznete ZDE
Jedná se o všechny děti ve věku od 3 – 6 let (nástup nejdříve 1 měsíc před dovršením věku 3 let), které by měly zahájit docházku do mateřské školy v době od 1. 9. 2020 do června 2021.
Od 1. 9. 2017 je poslední rok MŠ, před nástupem do ZŠ, POVINNÝ.
Od 1. 9. 2020 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
V případě zájmu o přijetí dětí dvouletých kontaktujte ředitelku školy, telefonní číslo: 777 914 026.

2. Řádný zápis bude probíhat distanční formou (viz níže) v době od 2. – 16. 5. 2020.

3. Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost), kterou si z elektronického předzápisu vytiskne a dále doloží:
Čestné prohlášením o očkování dítěte ZDE
Kopii očkovacího průkazu
Kopii rodného listu
Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením (mentální, psychické, fyzické postižení)

Jako poslední krok, je podání žádosti a všech příloh v bodě 3 a-d, distanční formou:
• datovou schránkou: 7ank3qq
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) reditelka@msvh.cz
• poštou na adresu: Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45

Důležitá informace: příjem žádostí distanční formou bude probíhat od 2. 5. – 16. 5. 2020, datum podání musí být v uvedeném rozsahu!

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte po doručení Žádosti, v zákonné lhůtě.

4. Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo: 777 914 026.

Vážení rodiče,
předkládáme Vám Třídní vzdělávací plány jednotlivých tříd, které by byly s dětmi realizovány v tomto období. Vzdělávací nabídku můžete využít jako návod pro práci s dětmi. Připravili jsme pro Vás Balíčky činností a aktivit, které na TVP navazují.
Žádáme rodiče dětí, které v tomto školním roce plní povinnou předškolní docházku, aby se snažili s dětmi plnit aktivity a činnosti jim určené – Balíček činností třída C. Není nutné vypracovat vše.
V tomto období je nejdůležitější dbát na bezpečnost a spokojenost dětí.
Na druhé straně je nutné si uvědomovat, že děti plní povinnou předškolní docházku a mělo by být v zájmu dětí aktivity splnit. V třídních vzdělávacích plánech je uveden záměr a očekávaný výstup, kterého chceme u dětí dosáhnout. Můžete si zvolit jakékoli činnosti k dosažení těchto cílů.
Splněné úkoly zakládejte dětem do desek, které po otevření MŠ donesete.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně sil a optimismu do dalších dní.

Třída A
Třída B1
Třída B2
Třída C

Užitečné informace pro rodiče

Ahoj, já jsem Korona! CZ
K použití materiálu – Ahoj – já jsem Korona!
Hospitalizace blízké osoby
Jak mluvit o současné situaci s dětmi
Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru
Když má někdo blízký koronavirus
Nezapomínejme na seniory
O zlém draku Koroňákovi
Říkanky pro děti

Na základě dohody se zřizovatelem a vzhledem k výrazně nepříznivému a stále vysoce stoupajícímu vývoji onemocnění koronavirem bude MŠ Velké Hamry I. 621 s účinností od čtvrtka 19. 3. UZAVŘENA do odvolání.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek MŠ. Vycházíme z doporučení vlády ČR, nařízení Libereckého kraje o povinnosti nošení roušek na veřejných místech, dále z rozhodnutí okolních zřizovatelů o uzavření mateřských škol.
V tuto chvíli máme informace již o třech mateřských školách, které musely být dány do karantény přímo kvůli výskytu koronaviru u dítěte nebo učitelky. Slovensko nebo Polsko již na plošné uzavření MŠ přistoupilo.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci, na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.


Kdo z rodičů dětí navštěvujících MŠ Velké Hamry I. 621 bude potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, volejte na tel. číslo: 777 914 026.
Bc. Soňa Tůmová – ředitelka školy

Jak si správně mýt ruce ZDE
Jak zastavit šíření mikrobů ZDE
Základní opatření k prevenci šíření koronaviru ZDE

V souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 vkládáme užitečné odkazy – ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Informace Ministerstva zdravotnictví

1. třída školní rok 2019/2020

1. třída školní rok 2019/2020
Personální zajištění

Vážení rodiče předškolních dětí, srdečně Vás zveme na Pasování Vašich dětí, které se koná ve čtvrtek 25. 6. 2020 na Myslivecké chatě v Bohdalovicích.
Sraz v 16,00 u kulturního domu v Bohdalovicích – dítě + jeden rodič – sportovní oblečení a obuv je nutná.
Na slavnostní pasování budou mít děti oblečení z MŠ.
Ostatní příbuzní, přátelé a známí se sejdou přímo na myslivecké chatě v 16,45 hod.
Připraven je bohatý program, občerstvení – grilovaná klobása, guláš, hanácké koláče, nápoje všeho druhu.
Vzhledem k nutnosti tmy v závěru Pasování, očekáváme konec kolem 21,45 hod.
Těšíme se na Vás a přejme si jakékoli počasí, ale bez deště!!!

V pátek 19. 6. 2020 od 8,00 proběhne fotografování dětí jednotlivých tříd + portrét předškolních dětí na tablo. Kdo má zájem přijďte, buď jen na focení, nebo přiveďte dítě k pobytu do MŠ – v tomto případě je nutné, jej den předem přihlásit ke stravování.

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se na myslivecké chatě v Bohdalovicích koná Pasování předškolních dětí. Akce je určena pro předškolní děti a jejich rodinné příslušníky a přátelé. Podrobnější informace budou včas zveřejněny prostřednictvím webových stránek MŠ.

POZOR !!!
V příštím týdnu, o jarních prázdninách (9. – 13. 3.) bude ve třídě B2, C + kuchyň probíhat malování.


Přípravy na malování začnou již ve čtvrtek 5. 3., kdy budou děti spojené ve třídě A a B1.
V pondělí 9. 3. a v úterý 10. 3. bude omezen též provoz kuchyně, prosíme proto rodiče, aby dali dětem s sebou do MŠ termosku s čajem a dle délky pobytu dopolední a odpolední svačinu – nebude se započítávat do nákladů za stravné. K obědu bude pouze hlavní, tedy druhé jídlo.

Vzhledem k tomu, že chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají možnost hlídání, žádáme ty rodiče, kteří možnost mají, jsou na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní,
ponechejte si dítě od 5. – 13. 3. doma.
Děkujeme.

Od pondělí 18. 11. 2019 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 300,- Kč.
Částka bude využita výhradně pro děti:
120,- Kč – Mikulášský balíček
180,- Kč – nákup hraček
V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.


Rozdělení dětí do tříd školní rok 2019 – 2020 ZDE


Dne 25. 2. 2020 bude v MŠ probíhat Masopustní den.
Ráno oblékněte děti do starého oblečení – zástěry, šátky, dlouhé sukně, vesty, košile, maska medvěda, ženicha, nevěsty, apod. ( masky by měly být v tradičním duchu ).
Celá akce se bude konat v budově. Děti budou péct koláče, seznamovat se s masopustními zvyky a tradicemi.


Na čtvrtek 20. 2. 2020 připravujeme pro třídu B2 a C Velký maškarní ples s přespáním v MŠ.

Kdo se plesu zúčastní nahlásí závazně třídní učitelce do středy 19. 2. 2020.
Sraz v MŠ mezi 17.00 a 17.30 hodin – S sebou: dětské rychlé špunty, slané a sladké pochutiny dle chuti vašich dětí, pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.
Vstup do třídy v masce.


POZOR!!!
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se od 15, 45 hod. koná ukázka práce rodičů s dětmi se zaměřením na přípravu do ZŠ pod vedením pracovníka PPP v Jablonci n. N.
Jedná se o rodiče a děti třídy B2 a C – rodiče se na schůzku dostaví s dětmi!!!
Závěrem možnost diskuze s vedením školy ohledně připomínek k chodu školy, zápisu a nástupu do ZŠ, apod.


Poslední den provozu MŠ v roce 2019: pátek 20. 12. 
Provoz zahájen ve čtvrtek 2. 1. 2020.Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 9,30 hod. proběhne v KD Velké Hamry Mikulášská nadílka. Akce je určena pouze dětem.Ve středu 4. 12. 2019 jedou děti ze třídy B1, B2 a C na výlet na zámek Loučeň.
Děti absolvují adventní prohlídku:

• kostýmovanou prohlídku vyzdobeného zámku s 21 vánočními stromečky
• seznámí se s Vánocemi na knížecím dvoře i v podzámčí před 100 lety
• dozvědí se, co dělali na Štědrý den malí princové a princezny, co jedli a jaké dostávali dárky
• poznají kromě Ježíška další dárkonoše z blízkých i vzdálených zemí
• vlastnoručně si vyrobí vánoční ozdobu, kterou si odnesou jako dárek
• ochutnají výborný zámecký čaj
• vyfotí se na nádvoří u největšího adventního věnce v Česku, zapsaného v české knize rekordů

S sebou dejte dětem: batůžek, pití v lahvi se šroubovacím uzávěrem, pláštěnku, ovoce, zeleninu, sladkost. Pohodlné oblečení a obuv!!!
V MŠ nejpozději do 8,00 hod. Návrat kolem 15,00 hod.V pondělí 25. 11. 2019 jedou děti ze třídy B2 a C do galerie v Liberci na program: Ryba na talíři aneb vánoční tabule.

S sebou dejte dětem do batůžku pití, sladkost, ovoce. Na sebe pohodlné oblečení. 
Příchod do MŠ do 8,00 hod.
Odchod z MŠ nejdříve ve 14, 30 hod.1. 10.2019 absolvovaly děti představení mobilního planetária s tématikou podmořského světa. Promítání probíhalo v nafouknuté kopuli, kde děti byly vtaženy do děje podobně, jako při efektu 3D.
(Mobilní planetárium je digitální přístroj, pomocí kterého se během krátké chvíle demonstruje divákům podmořský svět, lety do vesmíru či krajina na Marsu. Při projekci děti leží, čímž je zážitek z projekce umocněn).


Ve středu 20. 11. 2019 proběhne vánoční fotografování dětí. 
Série foto postavy za 220,- Kč. Odběr fotografií je dobrovolný.


POZOR!!! 
V pondělí 18. 11. 2019 se od 16, 00 hod. konají krátké třídní schůzky třídy A, B1, B2, C.

Hlavním programem je:
• Přednáška na téma Školní zralost – Pedagogicko – psychologická poradna v Jablonci n. N. 


Ve čtvrtek 14. 11. jedou děti ze třídy B1, B2 a C na exkurzi do HZS LK stanice Tanvald.

S sebou dejte dětem:
batůžek, pití v láhvi se šroubovacím uzávěrem – nejlépe malá termoska s čajem, pláštěnku, ovoce, zeleninu, sladkost. Svačinu budou mít děti z MŠ. Sportovní oblečení a obuv!!!
V MŠ nejpozději do 8,00 hod.
Návrat plánován na oběd. Děti, které chodí po obědě, k vyzvednutí nejdříve ve 12,45 hod.


Na pondělí 14. 10. 19 připravujeme pro třídu B2 a C večerní indiánskou dobrodružnou cestu zahradou školy.
Kdo bude v MŠ spát, nahlásí závazně třídní učitelce do pátku 11. 10. 2019.

Sraz v MŠ mezi 17.00 a 17.30 hodin – S sebou: pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.Vážení rodiče,

ve středu 16. 10. 2019 je v době od 7,00 – 12,00 hod. plánovaná odstávka elektrické energie. Pokud máte možnost, ponechejte si dítě doma. 
Budovu se budeme snažit intenzivně vytápět v průběhu noci, k obědu připraví školní kuchyně těstovinový salát. 
Provoz zachován v plném rozsahu od 6 do 16,00 hod.