Archiv

Ve středu 23. 12. 2020 ve 12,00 hod. proběhne v areálu MŠ testování dětí, které se setkaly s Covid pozitivní osobou. Rodiče, jejichž dětí se testování týká, obdrželi informaci prostřednictvím SMS zprávy.
Pokud máte jakoukoli pochybnost, např.“ víte, že Vaše dítě navštívilo MŠ ve dnech od 15. – 17. 12. 2020, a přesto jste neobdrželi SMS zprávu, nezúčastníte se testování, apod., volejte na tel. číslo: 777 914 026. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

PF 2021
Krásné vánoce, pohodu, štěstí, lásku
a vzájemné porozumění v roce 2021
přejí děti a zaměstnanci MŠ Velké Hamry I. 621.

POZOR! Důležitá informace!!!
Z důvodu výskytu Covid 19 je MŠ uzavřena od 21.12. Všechny děti, které navštívily MŠ od 15.-17.12. nastupují do karantény v délce: poslední den návštěvy + 10 dní.

Dále předávám informaci z KHS LK:
Děti/kolegové jsou nyní v 10 denní karanténě (od posledního kontaktu s pozitivní osobou), čili pokud byli naposledy v MŠ ještě ve čtvrtek 17.12.2020, pak karanténa trvá do 27.12.2020. Během této doby musí setrvat doma – nevydávat se za kamarády/příbuznými ani nepřijímat doma návštěvy.
• Informaci o této skutečnosti, rodiče nahlásí ošetřujícím lékařům dětí, kolegové svým praktickým lékařům.
• V rámci této karantény se musí absolvovat jedno PCR testování na COVID, které proběhne v areálu MŠ 23. 12. 2020 ve 12:00. Apeluji na účast všech dětí – vzhledem k obsazenosti odběrových míst, je toto jedinečná možnost, jak včas zajistit dětem odběr a zjistit, zda nejsou nemocné, a zabránit tak dalšímu šíření v rámci rodiny.
• I přes negativní výsledek testu musí děti a kolegové v 10 denní karanténě (tedy např. do 27.12.2020) setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže.
• Ze zkušenostní víme, že k přenosu v dětských kolektivech dochází. Děti mívají často bezpříznakový průběh nemoci. Díky testování je můžeme odhalit, a lze tak zamezit přenosu na rodiče/prarodiče, a od nich zase dále do jejich zaměstnání.
Vyhledání i bezpříznakových nemocných, jejich následná izolace, a podchycení blízkých kontaktů je cesta ke zvládnutí situace.

Průběžné informace budou i nadále dostupné na webových stránkách školy. Prosím o jejich sledování.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

Ve pátek 4. 12. 2020 proběhne v MŠ  Velký den Mikulášů, čertů a andělů.
Prosíme rodiče, aby děti oblékli do masky Mikuláše, čerta nebo anděla – ideálně dle vlastního výběru dětí.
Pro děti bude připraveno zábavné dopoledne s občerstvením, hrami, hudbou a tancem.

Příměstský tábor 2020 3. 8. – 14. 8. 2020

Pořadatel: Město Velké Hamry
Komu je určen: děti zapsané k docházce v MŠ Velké Hamry I. 621
Místo konání: MŠ Velké Hamry I. 621
Provoz tábora: 7, 00 – 15, 00. Příchod mezi 7,00 – 8,00
Oběd: 12,00 – jídelna Svárov
Odchod: ve 13,00 nebo 14,30 – 15,00
Dětem s sebou: do batohu: 1 – 2 svačiny – dle délky pobytu (ranní a odpolední svačina) ovoce, zelenina, sladkost, termoska s teplým čajem, sportovní oblečení a obuv
Pitný režim, ve formě minerálek, zajistí MŠ.

Platby:
pobyt za 1 den – 50,- Kč
oběd (jídelna Svárov) – 30,- Kč

Dohled nad dětmi: zaměstnanci MŠ Velké Hamry I. 621

Platba za pobyt a oběd proběhne po ukončení tábora dle skutečně čerpaných dnů.

Přihlášku k pobytu a Čestné prohlášení o bezinfekčnosti lze stáhnou na www.msvh.cz (viz níže) a přinést vyplněné první den nástupu nebo vyplnit v MŠ.

Přihláška k pobytu ZDE
Čestně prohlášení ZDE

MŠ Velké Hamry I. 621 bude o letních prázdninách uzavřena od 13. 7. – 14. 8. 2020.
V případě příznivé epidemiologické situace bude v době od 3. 8. – 14. 8. (7,00 – 15,00 hod.) probíhat příměstský tábor. V případě zájmu, přihlaste dítě u třídní učitelky.

Nařízení ředitelky školy od 10. 6. 2020 ZDE
Čestné prohlášení rodičů při znovuotevření MŠ 4. 5. 2020 ZDE
Nařízení ředitelky školy při znovuotevření MŠ od 4. 5. 2020 ZDE

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2020, kteří podali Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v zákonné lhůtě od 2. – 16. 5. 2020 ZDE

Zápis do MŠ – postup ZDE

Na základě posledních informací bude možné čerpat ošetřovné na dítě po znovuotevření MŠ v případě, že rodič předloží správě sociálního zabezpečení nebo zaměstnavateli Čestné prohlášení s odůvodněním, proč se nemůže vrátit do zaměstnání – např. žije ve společné domácnosti s rizikovou skupinou.

MŠ Velké Hamry I. 621 byla uzavřena v době od 19. 3. – 3. 5. 2020.

Provoz zahájen 4. 5. 2020.

Rodiče, kteří uplatnili nárok na ošetřovné vystavené MŠ,
mají nárok na čerpání pouze po dobu uzavření MŠ.

Docházka do MŠ zůstává i nadále dobrovolná,
včetně dětí s povinnou předškolní docházkou.

POZOR ZMĚNA!!!!!
Na základě brífinku po jednání vlády ČR dnes 30. 4. po 18,00 hod. bylo rozhodnuto o zrušení nošení roušek v předškolním zařízení. V pondělí 4. 5. děti NEMUSÍ mít připravené roušky pro pobyt v MŠ. Ostatní pokyny pro znovuotevření MŠ jsou platné.

Pokyny pro rodiče, kteří mají přihlášené dítě do MŠ od 4. 5. 2020.
·       V šatně na místě pro dítě, které určí učitelka, bude mít každý rodič svoji lahvičku s dezinfekcí, podepsanou jménem dítěte. Po příchodu do šatny ošetří sobě i dítěti ruce – dezinfekce je nezávadná, připravená v lékárně.
·       Podpis Čestného prohlášení rodičů, předložené učitelkou.
·       V šatně budou maximálně 2 dospělí se svým dítětem.
·       Dítě přivádí a vyzvedávají max. 2 osoby.
·       Zajištění dostatečného počtu roušek – min. 1 roušku na 2 hodiny pobytu.
·       Zákaz nošení jakýchkoli hraček z domova do MŠ.
·       Rodič nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ.

Do MŠ s sebou:
·       podepsané papírové kapesníky – 1 balení
·       podepsanou igelitovou tašku na použité roušky
·       podepsaný igelitový sáček s čistými rouškami
·       podepsanou lahvičku s pitím (pitný režim mimo oběd a svačiny) – dětem budeme průběžně doplňovat

Z  MZ a MŠMT žádný jiný platný pokyn ohledně nošení roušek nebyl vydán, tedy, děti musí mít roušky. Na základě rozhodnutí ředitelky školy děti na spaní a pobytu venku – zahrada školy, roušky mít nebudou.

ČSSZ ohledně ošetřovného – zda bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ – zatím žádný pokyn nevydala.

Rodiče, kteří dítě od 4. 5. 2020 do MŠ nepřihlásili a výhledově by tak chtěli učinit, je nutné, jej přihlásit alespoň 1 den předem.

Vážení rodiče,
v současné době je nařízeno nošení roušek pro děti od dvou let. Na stránkách MŠMT, v sekci nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru se k nošení roušek vyjádřili takto:  

Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Z pokynu Odboru školství Libereckého kraje vyplývá, že o konkrétních opatřeních rozhodne ředitel školy. Pokud bude stále nošení roušek u dětí v MŠ nařízeno, nebudou používány při spánku a pobyt venku (budeme využívat pouze zahradu školy). Tunely a šátky používat nebudeme, protože při činnostech by dětem padaly.

Standardy fungování MŠ budou zpracovány MZ ve spolupráci s MŠMT a zveřejněny do 30. 4. 2020. MŠ bude vycházet z jejich závěrů.

Informace k ošetřovnému:  ČSSZ stále nevydala informaci o tom, zda ošetřovné na dítě, vydané MŠ, bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy bude informace dostupná, ihned uveřejníme na našich webových stránkách.

Od 4. 5. 2020 je přihlášeno 13 dětí, pokud budete chtít dítě po tomto termínu do MŠ přihlásit, je nutné tak učinit alespoň den předem.

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem plánujeme znovuotevření MŠ s účinností od 4. 5. 2020, za následujících podmínek:

• Doporučujeme rodičům, kteří mají možnost ponechat své dítě doma, aby tak v zájmu jeho zdraví, učinili.
• Povinná předškolní docházka – je plně ponechána v kompetenci rodičů – dítě do MŠ docházet nemusí, nové aktivity a činnosti budou nadále k dispozici na webových stránkách školy.
• Čestné prohlášení – rodič podepíše, že je dítě zdravé, není si vědom, že přišlo do styku s nakaženým člověkem, není v domácnosti s nikým, kdo má nařízenou karanténu.
• Budou vytvořeny dvě, na sobě naprosto nezávislé skupiny, s maximálním počtem do 15 dětí + 2 učitelky – eliminování karantény celé MŠ.
• Provoz MŠ: 7 – 16 hod. – provoz Mateřského centra v době od 6 – 7 hod. zatím otevřen nebude, docházelo by ke slučování dětí z obou skupin.
• Při příchodu do MŠ: měření teploty dítěte bezdotykovým teploměrem, desinfekce rukou rodičů a dětí, postupné přicházení rodičů do šatny dětí, zachování 2 m odstupu.
• Je nutné, aby rodiče stanovili stále stejné oprávněné osoby, které budou dítě vyzvedávat v max. počtu 2.
• Děti od dvou let musí mít roušky – zatím nedokážeme odhadnout, kolik roušek bude dítě během dne potřebovat – plánujeme výměnu po dvou až třech hodinách, dostatečný počet roušek zajistí rodič dle délky pobytu dítěte.
• Ostatní hygienické a organizační podmínky budou stanoveny dle počtu přihlášených dětí.

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o docházku dítěte do MŠ od 4. 5. 2020, aby se PŘIHLÁSILI prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 777 914 026, nejpozději do pátku 24. 4. 2020.

POZOR! důležitá informace: Ošetřovné při péči o dítě do 10 let vydané MŠ
OSSZ v Jablonci n. N. momentálně řeší další postup ohledně nároku na ošetřovné. Konkrétně, zda bude možné, čerpat ošetřovné i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy budou informace dostupné, ihned umístíme na webové stránky. Nejpozději začátkem příštího týdne.

Vážení rodiče předškolních dětí, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Vás připravujeme bezplatný webinář, který je součástí projektu realizovaného MŠ. První část již někteří z Vás absolvovali v únoru 2020.

Budete mít jedinečnou možnost z pohodlí domova konzultovat s odborníky dotazy na téma rozvoje Vašeho dítěte, jak s dítětem pracovat v období Covid 19, apod.
Webinář je plánován na 21. a 22. 4. mezi 16,00 – 16,40 hod. Časový prostor bude rozdělen do dvou částí: 20 min práce s dětmi, 20 min konzultace s odborníkem.
Emailem obdržíte podrobné informace, co si na schůzku připravit.

Bude nutné se rozdělit do dvou skupin:
1 skupina 21. 4.
2 skupina 22. 4.
Čas pro obě skupiny zůstává stejný, tzn. 16 – 16,40 hod.

Vzhledem k tomu, že MŠ musí i v době nouzového stavu plnit podmínky projektu, prosíme o Vaši účast.
Na email reditelka@msvh.cz zašlete jeden z výše uvedených termínů, kdy se webináře budete moci zúčastnit + platnou emailovou adresu, a to nejpozději do pátku 17. 4. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621 školní rok 2020/2021

POZOR  ZMĚNA!!!!!
Na základě vyjádření MŠMT z 3. 4. 2020 jsme z žádosti v Elektronickém předzápisu odstranili vyjádření lékaře a stanovili následující postup:


1. Zápis do MŠ bude probíhat formou Elektronického předzápisu
od 3. 4. – 13. 5. 2020, postup naleznete ZDE
Jedná se o všechny děti ve věku od 3 – 6 let (nástup nejdříve 1 měsíc před dovršením věku 3 let), které by měly zahájit docházku do mateřské školy v době od 1. 9. 2020 do června 2021.
Od 1. 9. 2017 je poslední rok MŠ, před nástupem do ZŠ, POVINNÝ.
Od 1. 9. 2020 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
V případě zájmu o přijetí dětí dvouletých kontaktujte ředitelku školy, telefonní číslo: 777 914 026.

2. Řádný zápis bude probíhat distanční formou (viz níže) v době od 2. – 16. 5. 2020.

3. Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost), kterou si z elektronického předzápisu vytiskne a dále doloží:
Čestné prohlášením o očkování dítěte ZDE
Kopii očkovacího průkazu
Kopii rodného listu
Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením (mentální, psychické, fyzické postižení)

Jako poslední krok, je podání žádosti a všech příloh v bodě 3 a-d, distanční formou:
• datovou schránkou: 7ank3qq
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) reditelka@msvh.cz
• poštou na adresu: Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45

Důležitá informace: příjem žádostí distanční formou bude probíhat od 2. 5. – 16. 5. 2020, datum podání musí být v uvedeném rozsahu!

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte po doručení Žádosti, v zákonné lhůtě.

4. Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo: 777 914 026.

Vážení rodiče,
předkládáme Vám Třídní vzdělávací plány jednotlivých tříd, které by byly s dětmi realizovány v tomto období. Vzdělávací nabídku můžete využít jako návod pro práci s dětmi. Připravili jsme pro Vás Balíčky činností a aktivit, které na TVP navazují.
Žádáme rodiče dětí, které v tomto školním roce plní povinnou předškolní docházku, aby se snažili s dětmi plnit aktivity a činnosti jim určené – Balíček činností třída C. Není nutné vypracovat vše.
V tomto období je nejdůležitější dbát na bezpečnost a spokojenost dětí.
Na druhé straně je nutné si uvědomovat, že děti plní povinnou předškolní docházku a mělo by být v zájmu dětí aktivity splnit. V třídních vzdělávacích plánech je uveden záměr a očekávaný výstup, kterého chceme u dětí dosáhnout. Můžete si zvolit jakékoli činnosti k dosažení těchto cílů.
Splněné úkoly zakládejte dětem do desek, které po otevření MŠ donesete.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně sil a optimismu do dalších dní.

Třída A
Třída B1
Třída B2
Třída C

Užitečné informace pro rodiče

Ahoj, já jsem Korona! CZ
K použití materiálu – Ahoj – já jsem Korona!
Hospitalizace blízké osoby
Jak mluvit o současné situaci s dětmi
Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru
Když má někdo blízký koronavirus
Nezapomínejme na seniory
O zlém draku Koroňákovi
Říkanky pro děti

Na základě dohody se zřizovatelem a vzhledem k výrazně nepříznivému a stále vysoce stoupajícímu vývoji onemocnění koronavirem bude MŠ Velké Hamry I. 621 s účinností od čtvrtka 19. 3. UZAVŘENA do odvolání.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek MŠ. Vycházíme z doporučení vlády ČR, nařízení Libereckého kraje o povinnosti nošení roušek na veřejných místech, dále z rozhodnutí okolních zřizovatelů o uzavření mateřských škol.
V tuto chvíli máme informace již o třech mateřských školách, které musely být dány do karantény přímo kvůli výskytu koronaviru u dítěte nebo učitelky. Slovensko nebo Polsko již na plošné uzavření MŠ přistoupilo.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci, na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.


Kdo z rodičů dětí navštěvujících MŠ Velké Hamry I. 621 bude potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, volejte na tel. číslo: 777 914 026.
Bc. Soňa Tůmová – ředitelka školy

Jak si správně mýt ruce ZDE
Jak zastavit šíření mikrobů ZDE
Základní opatření k prevenci šíření koronaviru ZDE

V souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 vkládáme užitečné odkazy – ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Informace Ministerstva zdravotnictví

1. třída školní rok 2019/2020

1. třída školní rok 2019/2020
Personální zajištění

Vážení rodiče předškolních dětí, srdečně Vás zveme na Pasování Vašich dětí, které se koná ve čtvrtek 25. 6. 2020 na Myslivecké chatě v Bohdalovicích.
Sraz v 16,00 u kulturního domu v Bohdalovicích – dítě + jeden rodič – sportovní oblečení a obuv je nutná.
Na slavnostní pasování budou mít děti oblečení z MŠ.
Ostatní příbuzní, přátelé a známí se sejdou přímo na myslivecké chatě v 16,45 hod.
Připraven je bohatý program, občerstvení – grilovaná klobása, guláš, hanácké koláče, nápoje všeho druhu.
Vzhledem k nutnosti tmy v závěru Pasování, očekáváme konec kolem 21,45 hod.
Těšíme se na Vás a přejme si jakékoli počasí, ale bez deště!!!

V pátek 19. 6. 2020 od 8,00 proběhne fotografování dětí jednotlivých tříd + portrét předškolních dětí na tablo. Kdo má zájem přijďte, buď jen na focení, nebo přiveďte dítě k pobytu do MŠ – v tomto případě je nutné, jej den předem přihlásit ke stravování.

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se na myslivecké chatě v Bohdalovicích koná Pasování předškolních dětí. Akce je určena pro předškolní děti a jejich rodinné příslušníky a přátelé. Podrobnější informace budou včas zveřejněny prostřednictvím webových stránek MŠ.

POZOR !!!
V příštím týdnu, o jarních prázdninách (9. – 13. 3.) bude ve třídě B2, C + kuchyň probíhat malování.


Přípravy na malování začnou již ve čtvrtek 5. 3., kdy budou děti spojené ve třídě A a B1.
V pondělí 9. 3. a v úterý 10. 3. bude omezen též provoz kuchyně, prosíme proto rodiče, aby dali dětem s sebou do MŠ termosku s čajem a dle délky pobytu dopolední a odpolední svačinu – nebude se započítávat do nákladů za stravné. K obědu bude pouze hlavní, tedy druhé jídlo.

Vzhledem k tomu, že chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají možnost hlídání, žádáme ty rodiče, kteří možnost mají, jsou na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní,
ponechejte si dítě od 5. – 13. 3. doma.
Děkujeme.

Od pondělí 18. 11. 2019 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 300,- Kč.
Částka bude využita výhradně pro děti:
120,- Kč – Mikulášský balíček
180,- Kč – nákup hraček
V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.


Rozdělení dětí do tříd školní rok 2019 – 2020 ZDE


Dne 25. 2. 2020 bude v MŠ probíhat Masopustní den.
Ráno oblékněte děti do starého oblečení – zástěry, šátky, dlouhé sukně, vesty, košile, maska medvěda, ženicha, nevěsty, apod. ( masky by měly být v tradičním duchu ).
Celá akce se bude konat v budově. Děti budou péct koláče, seznamovat se s masopustními zvyky a tradicemi.


Na čtvrtek 20. 2. 2020 připravujeme pro třídu B2 a C Velký maškarní ples s přespáním v MŠ.

Kdo se plesu zúčastní nahlásí závazně třídní učitelce do středy 19. 2. 2020.
Sraz v MŠ mezi 17.00 a 17.30 hodin – S sebou: dětské rychlé špunty, slané a sladké pochutiny dle chuti vašich dětí, pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.
Vstup do třídy v masce.


POZOR!!!
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se od 15, 45 hod. koná ukázka práce rodičů s dětmi se zaměřením na přípravu do ZŠ pod vedením pracovníka PPP v Jablonci n. N.
Jedná se o rodiče a děti třídy B2 a C – rodiče se na schůzku dostaví s dětmi!!!
Závěrem možnost diskuze s vedením školy ohledně připomínek k chodu školy, zápisu a nástupu do ZŠ, apod.


Poslední den provozu MŠ v roce 2019: pátek 20. 12. 
Provoz zahájen ve čtvrtek 2. 1. 2020.Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 9,30 hod. proběhne v KD Velké Hamry Mikulášská nadílka. Akce je určena pouze dětem.Ve středu 4. 12. 2019 jedou děti ze třídy B1, B2 a C na výlet na zámek Loučeň.
Děti absolvují adventní prohlídku:

• kostýmovanou prohlídku vyzdobeného zámku s 21 vánočními stromečky
• seznámí se s Vánocemi na knížecím dvoře i v podzámčí před 100 lety
• dozvědí se, co dělali na Štědrý den malí princové a princezny, co jedli a jaké dostávali dárky
• poznají kromě Ježíška další dárkonoše z blízkých i vzdálených zemí
• vlastnoručně si vyrobí vánoční ozdobu, kterou si odnesou jako dárek
• ochutnají výborný zámecký čaj
• vyfotí se na nádvoří u největšího adventního věnce v Česku, zapsaného v české knize rekordů

S sebou dejte dětem: batůžek, pití v lahvi se šroubovacím uzávěrem, pláštěnku, ovoce, zeleninu, sladkost. Pohodlné oblečení a obuv!!!
V MŠ nejpozději do 8,00 hod. Návrat kolem 15,00 hod.V pondělí 25. 11. 2019 jedou děti ze třídy B2 a C do galerie v Liberci na program: Ryba na talíři aneb vánoční tabule.

S sebou dejte dětem do batůžku pití, sladkost, ovoce. Na sebe pohodlné oblečení. 
Příchod do MŠ do 8,00 hod.
Odchod z MŠ nejdříve ve 14, 30 hod.1. 10.2019 absolvovaly děti představení mobilního planetária s tématikou podmořského světa. Promítání probíhalo v nafouknuté kopuli, kde děti byly vtaženy do děje podobně, jako při efektu 3D.
(Mobilní planetárium je digitální přístroj, pomocí kterého se během krátké chvíle demonstruje divákům podmořský svět, lety do vesmíru či krajina na Marsu. Při projekci děti leží, čímž je zážitek z projekce umocněn).


Ve středu 20. 11. 2019 proběhne vánoční fotografování dětí. 
Série foto postavy za 220,- Kč. Odběr fotografií je dobrovolný.


POZOR!!! 
V pondělí 18. 11. 2019 se od 16, 00 hod. konají krátké třídní schůzky třídy A, B1, B2, C.

Hlavním programem je:
• Přednáška na téma Školní zralost – Pedagogicko – psychologická poradna v Jablonci n. N. 


Ve čtvrtek 14. 11. jedou děti ze třídy B1, B2 a C na exkurzi do HZS LK stanice Tanvald.

S sebou dejte dětem:
batůžek, pití v láhvi se šroubovacím uzávěrem – nejlépe malá termoska s čajem, pláštěnku, ovoce, zeleninu, sladkost. Svačinu budou mít děti z MŠ. Sportovní oblečení a obuv!!!
V MŠ nejpozději do 8,00 hod.
Návrat plánován na oběd. Děti, které chodí po obědě, k vyzvednutí nejdříve ve 12,45 hod.


Na pondělí 14. 10. 19 připravujeme pro třídu B2 a C večerní indiánskou dobrodružnou cestu zahradou školy.
Kdo bude v MŠ spát, nahlásí závazně třídní učitelce do pátku 11. 10. 2019.

Sraz v MŠ mezi 17.00 a 17.30 hodin – S sebou: pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.Vážení rodiče,

ve středu 16. 10. 2019 je v době od 7,00 – 12,00 hod. plánovaná odstávka elektrické energie. Pokud máte možnost, ponechejte si dítě doma. 
Budovu se budeme snažit intenzivně vytápět v průběhu noci, k obědu připraví školní kuchyně těstovinový salát. 
Provoz zachován v plném rozsahu od 6 do 16,00 hod.