Zápis do MŠ

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621 školní rok 2021/2022

1.    Zápis do MŠ bude probíhat formou Elektronického předzápisu od 6. 4. – 30. 4. 2021, postup naleznete ZDE

Jedná se o všechny děti ve věku od 3 – 6 let (nástup nejdříve 1 měsíc před dovršením věku 3 let), které by měly zahájit docházku do mateřské školy v době od 1. 9. 2021 do června 2022.
Od 1. 9. 2017 je poslední rok MŠ, před nástupem do ZŠ, POVINNÝ.
Od 1. 9. 2021 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

2.    Řádný zápis bude probíhat distanční formou (viz níže) v době od 2. – 16. 5. 2021.

3.    Zákonný zástupce vyplní skrze Elektronický předzápis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost), kterou si z elektronického předzápisu vytiskne, navštíví dětského lékaře, který vyplní Vyjádření lékaře na Žádosti a dále doloží:
      •     prostou kopii rodného listu
      •     vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením (mentální, psychické, fyzické postižení)

Jako poslední krok, je podání Žádosti a všech příloh distanční formou:
      •     datovou schránkou: 7ank3qq
      •     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) reditelka@msvh.cz
      •     poštou na adresu:
            Mateřská škola Velké Hamry I. 621, Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45
      •     osobně po telefonické domluvě na tel. čísle 777 914 026

Důležitá informace: příjem Žádostí distanční formou bude probíhat v době od 2. 5. – 16. 5. 2021, datum podání musí být v uvedeném rozsahu!

Po řádném podání Žádosti a jejích příloh, obdrží zákonný zástupce emailem registrační číslo dítěte, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude v zákonné lhůtě vyvěšen na informační tabuli u vchodu do MŠ a na webových stránkách školy: www.msvh.cz

Případné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV, obdrží zákonný zástupce doporučeným dopisem.

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo: 777 914 026.