Zápis do MŠ

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621 školní rok 2020/2021

POZOR  ZMĚNA!!!!!
Na základě vyjádření MŠMT z 3. 4. 2020 jsme z žádosti v Elektronickém předzápisu odstranili vyjádření lékaře a stanovili následující postup:


1. Zápis do MŠ bude probíhat formou Elektronického předzápisu
od 3. 4. – 13. 5. 2020, postup naleznete ZDE
Jedná se o všechny děti ve věku od 3 – 6 let (nástup nejdříve 1 měsíc před dovršením věku 3 let), které by měly zahájit docházku do mateřské školy v době od 1. 9. 2020 do června 2021.
Od 1. 9. 2017 je poslední rok MŠ, před nástupem do ZŠ, POVINNÝ.
Od 1. 9. 2020 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
V případě zájmu o přijetí dětí dvouletých kontaktujte ředitelku školy, telefonní číslo: 777 914 026.

2. Řádný zápis bude probíhat distanční formou (viz níže) v době od 2. – 16. 5. 2020.

3. Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost), kterou si z elektronického předzápisu vytiskne a dále doloží:
Čestné prohlášením o očkování dítěte ZDE
Kopii očkovacího průkazu
Kopii rodného listu
Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením (mentální, psychické, fyzické postižení)

Jako poslední krok, je podání žádosti a všech příloh v bodě 3 a-d, distanční formou:
• datovou schránkou: 7ank3qq
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) reditelka@msvh.cz
• poštou na adresu: Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45

Důležitá informace: příjem žádostí distanční formou bude probíhat od 2. 5. – 16. 5. 2020, datum podání musí být v uvedeném rozsahu!

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte po doručení Žádosti, v zákonné lhůtě.

4. Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo: 777 914 026.