Zaměstnanci

ředitelka  školy Bc.  Hozdová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
  Lamačová Eva
Třída B1 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída B2 – třídní učitelka Vélová Zuzana
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
  Kazdová Petra
Asistent pedagoga A Habová Monika
Asistent pedagoga B1 Hadravová Iva
Asistent pedagoga B2 Dobrá Martina
Asistent pedagoga C Bartáková Kristýna
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Šourková Vlasta
školnice Šťastná Michala
uklízečka Dobrá Martina
  Zezuláková Petra
údržba prádla Šťastná Věra


Bc. Soňa Hozdová
Ředitelka školy – reditelka@msvh.cz


Pavla Zurčínová
Milá, klidná a příjemná učitelka třídy A


Andrea Horáčková
Milá, svědomitá a příjemná učitelka třídy B1


Kateřina Černá
Veselá a všestranně nadaná učitelka třídy C


Petra Kazdová
Spravedlivá a svědomitá učitelka třídy B2


Jana Bikárová
Veselá, zpívající a vynikající kuchařka, navíc vedoucí ŠJ – skolnijidelna@msvh.cz


Vlasta Šourková
Šikovná, ochotná a vtipná pomocná kuchařka


Martina Dobrá
Veselá, pracovitá a pořádkumilovná žena zabezpečující odpolední úklid


Iva Hadravová
optimistická a šikovná asistentka pedagoga


Kristýna Bartáková
milá a vstřícná asistentka pedagoga