Zaměstnanci

Personální zajištění MŠ Velké Hamry I. 621 – školní rok 2023/2024

ředitelka  školy Bc.  Hozdová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
  Betková Vendula
Třída B1 – třídní učitelka Lamačová Eva
  Vélová Zuzana
Třída B2 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
  Kazdová Petra
  Pavlů Eliška
Asistent pedagoga A Habová Monika
Asistent pedagoga B1 Dobrá Martina
Asistent pedagoga B2 Naučová Kristýna
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Zezuláková Petra
školnice Šťastná Michala
uklízečka Zezuláková Petra
  Habová Monika


Bc. Soňa Hozdová
Ředitelka školy – reditelka@msvh.cz


Pavla Zurčínová
Milá, klidná a příjemná učitelka třídy A


Andrea Horáčková
Milá, svědomitá a příjemná učitelka třídy B1


Kateřina Černá
Veselá a všestranně nadaná učitelka třídy C


Petra Kazdová
Spravedlivá a svědomitá učitelka třídy B2


Jana Bikárová
Veselá, zpívající a vynikající kuchařka, navíc vedoucí ŠJ – skolnijidelna@msvh.cz


Martina Dobrá
Veselá, pracovitá a pořádkumilovná žena zabezpečující odpolední úklid


Kristýna Naučová
milá a vstřícná asistentka pedagoga