Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II je spolufinancován Evropskou unií. Projekt komplexně řeší problematiku inkluzivního vzdělávání, a to od přípravy dětí ze SVL na vstup do mateřské školy, přes adaptaci dětí se sociálním znevýhodněním až po vytvoření podmínek ke zvládnutí základního vzdělávání v rámci hlavního vzdělávacího proudu na místní základní škole.