Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Pokyny na příměstský tábor ZDE
Přihláška ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Informace k Pasování předškolních dětí v kapli na zámku Sychrov
Z MŠ si dítě vyzvednete dle Vašeho uvážení. Děti se do MŠ nevracejí, přivedete je s sebou na náměstí v oblečení z MŠ.
Sraz na náměstí ve Velkých Hamrech ve čtvrtek 17. 6. v 15, 30 hod.
Nezapomeňte si osobní automobil, řidičský průkaz, zelenou kartu a osvědčení z platné technické kontroly :-), pitný režim pro Vás a dítě.
U zámku bude k dispozici otevřená cukrárna, kde bude možné zakoupit občerstvení.
Fotograf k dispozici na místě.

Informace pro rodiče dětí, které nenastupují od září 2021 školní docházku
Ve čtvrtek 17. 6. je nutné vyzvednout si dítě z MŠ nejpozději v 15, 30 hod. z důvodu odjezdu učitelek na zámek Sychrov, kde se bude konat Pasování předškolních dětí.

V úterý 8. 6. odchází děti, které nastupují v září 2021 školní docházku, na exkurzi do Základní školy.
Ve středu 9. 6. 2021 se koná Dobrodružná výprava na mysliveckou chatu v Bohdalovicích.
Děti v MŠ do 8,00 hod. S sebou do batůžku: pití v láhvi se šroubovacím uzávěrem, ovoce. Obě svačiny proběhnou v MŠ, oběd na myslivecké chatě.
Děti bude možné vyzvednout nejdříve po návratu:
A, B1 ve 12,30 hod.
B2, C ve 14,00 hod.

Termín uzavření MŠ v době letních prázdnin  ZDE

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

Pozor!!!  Opět se vyskytly výhrůžky směrem ke všem školám v celé ČR, proto žádáme rodiče, aby v rámci bezpečnosti dětí dbali zvýšené opatrnosti zejména při vstupu do budovy školy, vstupovali jednotlivě, nevpouštěli další, jiné osoby a byli celkově obezřetní.

Od pondělí 10. 5. se režim MŠ nemění:

Provoz MŠ: 6:30 – 16:00
Pokud dítě do MŠ od 12. 4. 2021 nenastoupilo, je nutné jej předem přihlásit.
Děti nemají povinnost zakrytí dýchacích cest a nemusí se podrobit testování.
1x týdně se testují pouze zaměstnanci školy.

Podrobnější informace ZDE

Přesto, že byla MŠ od 12. 4. otevřená, se po dohodě se zřizovatelem za duben 2021, úplata za předškolní vzdělávání neinkasuje.

Vážení rodiče, pokud máte dítě přihlášené do MŠ od pondělí 3. 5. 2021,dejte dětem s sebou podepsanou, uzavíratelnou, lehce udržovatelnou lahvičku s pitím, na kterou učitelka přilepí značku dítěte pro snadnou identifikovatelnost. V průběhu dne je možnost dolévání minerálkou. Denně si dítě lahvičku odnáší domů, kde bude Vámi řádně vymyta a naplněna čerstvým nápojem – čaj, minerálka, apod. Ráno přináší dítě lahvičku opět s sebou do MŠ.

Podrobnější informace k provozu školy od 3. 5. 2021 ZDE

POZOR!!!!
Od pondělí 3. 5. 2021 mohou do MŠ všechny přihlášené děti, bez jakéhokoli omezení a bez nutnosti testování.
Ochrana dýchacích cest ve formě respirátoru a roušky při vstupu do budovy školy, pro dospělé a děti od dvou let, které nejsou přihlášené do MŠ, zůstává i nadále zachována.
Dále prosíme o důkladnou dezinfekci rukou u stojanu před vstupem do budovy školy a zachování 2 m odstupu při pobytu v šatnách dětí.

POZOR!!! Pokud chcete, aby Vaše dítě nastoupilo v pondělí 3. 5. 2021 do MŠ (ve dnech předchozích nechodilo), neprodleně jej přihlaste na telefonním čísle: 777 914 026, a to do pátku 30. 4. 2021.

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621
školní rok 2021/2022 ZDE

Distanční výuka pro děti s povinnou předškolní docházkou ZDE

Vzhledem k uzavření MŠ v březnu 2021 se po dohodě se zřizovatelem úplata za předškolní vzdělávání neinkasuje.

POZOR!!!  Vážení rodiče, pokud  budete chtít, aby Vaše dítě nastoupilo do MŠ (pokud se tak nestalo v minulém týdnu od 12. 4.), je povinně předškolní nebo dítě rodičů vybraných profesí, je nutné jej neprodleně přihlásit.

Provoz MŠ od 12. 4. 2021:  6:30  –  16:00 hod.

Povinně předškolní děti odchází, po negativním vyhodnocení testu, do šatny a třídy C, ostatní děti do šatny a třídy B1.

Při vstupu do odběrové místnosti, tedy před provedením testu je nutné, aby děti od dvou let věku, měly chirurgickou roušku, kterou mohou odložit až po negativně vyhodnoceném testu. S sebou dejte dítěti krabici papírových kapesníků a uzavíratelnou lahvičku s pitím. Podrobnější informace jsou uvedeny v Nařízení ředitelky k provozu školy od 12. 4. 2021  ZDE

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. bude testování dětí probíhat v šatně a třídě A. Dveře budou otevřené, nemusíte zvonit. Před vstupem do budovy Vás žádáme, abyste provedli důkladnou dezinfekci rukou prostřednictvím stojanu u hlavních vchodů. V  šatně budou  připravena 4 odběrná místa, ve třídě 6.  Použijete připravené gumové rukavice a můžete přistoupit k provedení testu. Jeho vyhodnocení probíhá v rozsahu 15 min. Provedený test ukážete  asistentce a vložíte do připraveného sáčku. Je tedy nutné počítat  s delším zdržením a vytvořit si časovou rezervu. Asistentky Vám budou po celou dobu testu k dispozici pro zodpovězení případných dotazů.

Průběh testu dítěte můžete vidět v  instruktážním videu  ZDE

Vážení rodiče, vzhledem k organizaci a hladkému průběhu znovuotevření MŠ Vás žádám o závazné přihlášení Vašeho dítěte od pondělí 12. 4. 2021, a to formou SMS na tel. 777 914 026 nebo na email: reditelka@msvh.cz.
Jedná se výhradně o děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti rodičů, kteří zastávají pracovní profese uvedené ZDE
Přihlášení dítěte učiňte nejpozději do pátku 9. 4. do 12,00 hod.

Dále je nutné počítat s tím, že s účinností od 12. 4. bude v MŠ probíhat preventivní testování dětí, dle organizačních podmínek stanovených mateřskou školou.
Bude prováděno s frekvencí dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po příchodu do školy.
Test, poskytnutý mateřskou školou, bude proveden zákonným zástupcem, nebo jinou zletilou osobou, zákonným zástupcem písemně pověřenou.
Test nemusí podstoupit dítě, které splňuje podmínky uvedené ZDE.
Nebude-li dítě, přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Dětí v mateřské škole jsou vyjmuty z povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Děkuji za spolupráci.
Soňa Tůmová

Informace k provozu MŠ ZDE
Přehled režimových opatření pro plánované znovuotevření škol ZDE

Pozvánka na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Velké Hamry ZDE

Zápis do ZŠ a MŠ Velké Hamry  ZDE  –  POZOR! Nejedná se o MŠ Velké Hamry I. 621
Informace k novému vzdělávacímu programu ve škole na Hamrskách  ZDE

S účinností od 1. 3. 2021 je MŠ uzavřena.
Podrobnější informace ZDE

Žádost o ošetřovné je možné vyplnit elektronicky ZDE, bod č. 5, nebo vytisknout a vyplnit formulář Žádost o ošetřovné ZDE.

Pro vyplnění formuláře jsou nutné následující informace:
Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45
IČO: 72743638

Důležité upozornění!!!!

S účinností od 25. 2. 2021 je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je:
respirátor (vždy bez výdechového ventilu) – FFP2 nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest naplňující technické podmínky a požadavky pro respirátor FFP2, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, tzn, včetně mateřských škol.
Od 28. 2. 2021 nelze do MŠ vstoupit bez výše uvedeného respirátoru.
Nařízení se netýká dětí, které jsou v mateřské škole zapsané. Ostatní děti, od dvou let věku, které vstoupí do budovy školy, respirátor nebo obdobný prostředek mít musí.

Děkuji za pochopení.
Soňa Tůmová

Vážení rodiče, vzhledem k prokázané pozitivitě čtyřech dětí se karanténa ostatních posouvá do 15. 2. 2021.
Nástup dětí do MŠ, s negativním výsledkem testu, bude možný od 16. 2. 2021.

Soňa Tůmová

Upozornění!!!
Kdo z rodičů se ze svého rozhodnutí nezúčastní s dítětem testování 11. 2. 2021 v 8,30 v areálu MŠ, bude nutné prodloužení karantény dítěte, a to následovně:
11.2. 2021 + 10 dní, tzn. do 21. 2., včetně. Nástup do MŠ možný v pondělí 22. 2. 2021.

Děkuji za pochopení
Soňa Tůmová

POZOR!!! Důležité!!!
Plánované testování dětí na Covid 19 proběhne 11. 2. 2021 v 8,30 hod. v areálu MŠ.
Je nutné zakrytí úst dětí i dospělých rouškou, dodržování 2 m rozestup.
Rodiče dětí, kterých se testování týká obdrží informaci prostřednictvím SMS zprávy. Týká se všech dětí ze třídy B2 a C, které nastoupily do karantény.

Děkuji za vstřícnost.
Soňa Tůmová

V pátek 5. 2. 2021 v 15,15 jsem obdržela informaci o pozitivním dítěti v MŠ. Na základě kontaktu z KHS LK bude situace řešena následovně: všechny děti ze třídy B2 a C, které navštívily MŠ v týdnu od 1. –  5. 2. neprodleně nastupují do karantény a to do 13. 2. včetně. V příštím týdnu budou testováni, opětovně v areálu MŠ prostřednictvím odběrové sanitky. Datum a čas bude upřesněn.

MŠ zůstává prozatím otevřena. Docházet mohou děti ze třídy A a B1 + děti ze třídy B2 a C, které nenavštívily MŠ v týdnu od 1. – 5. 2. 2021.
Průběžně sledujte webové stránky ohledně dalších informací.

Soňa Tůmová

MŠ bude pokračovat i nadále v režimu provozu od 6,30 do 16,00 hod. Provoz Mateřského centra Abeceda v době od 6 – 7 hod je zrušen do odvolání.
Děti mohou do MŠ docházet bez jakéhokoli omezení, včetně dětí maminek na MD. Docházka dětí s povinnou předškolní docházkou je i nadále ponechána v kompetenci rodičů. Distanční výuka k dispozici na webových stránkách školy.

Chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?

Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela nový on-line Rodičovský dotazník školní připravenosti na adrese: www.rozvojditete.cz. Získáte informace o stavu školní připravenosti Vašeho dítěte a také tipy a náměty na podporu oslabených oblastí.

Předem velmi děkujeme všem rodičům předškoláků za vyplnění. Pomůžete tak propojení rodičů, pedagogů a odborníků, jehož cílem je podporovat děti v rozvoji. Dotazník připravují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Step a z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Ve středu 23. 12. 2020 ve 12,00 hod. proběhne v areálu MŠ testování dětí, které se setkaly s Covid pozitivní osobou. Rodiče, jejichž dětí se testování týká, obdrželi informaci prostřednictvím SMS zprávy.
Pokud máte jakoukoli pochybnost, např.“ víte, že Vaše dítě navštívilo MŠ ve dnech od 15. – 17. 12. 2020, a přesto jste neobdrželi SMS zprávu, nezúčastníte se testování, apod., volejte na tel. číslo: 777 914 026. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

POZOR! Důležitá informace!!!
Z důvodu výskytu Covid 19 je MŠ uzavřena od 21.12. Všechny děti, které navštívily MŠ od 15.-17.12. nastupují do karantény v délce: poslední den návštěvy + 10 dní.

Dále předávám informaci z KHS LK:
Děti/kolegové jsou nyní v 10 denní karanténě (od posledního kontaktu s pozitivní osobou), čili pokud byli naposledy v MŠ ještě ve čtvrtek 17.12.2020, pak karanténa trvá do 27.12.2020. Během této doby musí setrvat doma – nevydávat se za kamarády/příbuznými ani nepřijímat doma návštěvy.
• Informaci o této skutečnosti, rodiče nahlásí ošetřujícím lékařům dětí, kolegové svým praktickým lékařům.
• V rámci této karantény se musí absolvovat jedno PCR testování na COVID, které proběhne v areálu MŠ 23. 12. 2020 ve 12:00. Apeluji na účast všech dětí – vzhledem k obsazenosti odběrových míst, je toto jedinečná možnost, jak včas zajistit dětem odběr a zjistit, zda nejsou nemocné, a zabránit tak dalšímu šíření v rámci rodiny.
• I přes negativní výsledek testu musí děti a kolegové v 10 denní karanténě (tedy např. do 27.12.2020) setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže.
• Ze zkušenostní víme, že k přenosu v dětských kolektivech dochází. Děti mívají často bezpříznakový průběh nemoci. Díky testování je můžeme odhalit, a lze tak zamezit přenosu na rodiče/prarodiče, a od nich zase dále do jejich zaměstnání.
Vyhledání i bezpříznakových nemocných, jejich následná izolace, a podchycení blízkých kontaktů je cesta ke zvládnutí situace.

Průběžné informace budou i nadále dostupné na webových stránkách školy. Prosím o jejich sledování.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

Soňa Tůmová

Ve pátek 4. 12. 2020 proběhne v MŠ  Velký den Mikulášů, čertů a andělů.
Prosíme rodiče, aby děti oblékli do masky Mikuláše, čerta nebo anděla – ideálně dle vlastního výběru dětí.
Pro děti bude připraveno zábavné dopoledne s občerstvením, hrami, hudbou a tancem.

S účinností od 1. 12. 2020 mohou všechny děti docházet do MŠ bez omezení. Nadále zůstává v kompetenci rodičů dětí, které plní povinnou předškolní docházku, zda budou do MŠ docházet. Na měsíc prosinec jsou na webových stránkách školy k dispozici materiály k distanční výuce. Povinnost prezenční docházky dětí s PPD plánujeme od ledna 2021.
23.11.2020

Vzhledem k nízkému počtu docházejících dětí, s přihlédnutím k epidemiologické situaci a po poradě s pedagogickou radou školy bylo rozhodnuto, že v letošním roce neproběhne tradiční Mikulášská nadílka.
Výše jednorázového sponzorského daru škole bude snížena z původních 300,- Kč na 200,- Kč.
SD se bude vybírat od 30. 11. 2020 v kanceláři ředitelky školy.
23.11.2020

Pokud epidemiologická situace dovolí, bude provoz mateřského centra, v době od 6 – 7 hodin, obnoven od ledna 2021.
Provoz MŠ nadále zůstává v době od 6,30 – 16,00 hodin.
23.11.2020

Vážení rodiče, výsledky odběrů z 27. 10. 2020 ukázaly u všech dětí test na Covid 19 negativní, zaměstnanci pozitivní celkem dva.
Ačkoli není v MŠ zakrytí úst povinné a netýkají se jí ani žádná jiná omezení, s účinností od 2. 11. 2020 nařídila ředitelka školy nošení respirátorů nebo roušek u všech zaměstnanců, omezení zpěvu, sportovních a pohybových aktivit dětí.

Dále prosíme rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku a v měsíci listopadu nebudou MŠ navštěvovat, aby měli trpělivost. Balíčky s činnostmi pro děti a další informace ohledně distančního vzdělávání budou k dispozici v pondělí 9. 11.2020.

Děkujeme za pochopení.

30.10.2020
Vážení rodiče,
v pondělí 2. 11. 2020 bude MŠ opět otevřena. Vzhledem k nově nastaveným opatřením, dochází pro Vás k následujícím změnám:
– provoz Mateřského centra v době od 6-7 hod. se dočasně ruší
– provoz MŠ: 6,30 – 16,00 hod.
– děti budou rozděleny do dvou, na sobě nezávislých skupin, třída A + B1 v přízemí, třída B2 + C v patře, děti přivedete a vyzvednete tamtéž.
– nutné používání dezinfekce u hlavního vchodu do MŠ
– dodržování 2 m odstupu v šatnách a na chodbách
– nezdržovat se při vstupu do třídy
– pokud možno, ke komunikaci se školou využívat telefony a emaily
– chovat se obezřetně ve vztahu k sobě i druhým v celém objektu MŠ

Od pondělí 2. 11. 2020 nebudou dočasně do MŠ přijímány děti rodičů na mateřské dovolené a nezaměstnaných.

Dále prosím rodiče, pokud mají možnost, aby si ponechali během měsíce listopadu, dítě doma (včetně dětí s povinnou předškolní docházkou). Rodičům dětí s PPD budou k dispozici na webových stránkách školy balíčky činností k jednotlivým tématům, včetně plánu vzdělávací práce. Na stránkách školy bude vyvěšen systém práce a komunikace rodičů a školy pro distanční výuku dětí s PPD.

Děkuji za vstřícnost.
Soňa Tůmová

ředitelka školy

Vážení rodiče, v tuto chvíli byste již měli mít výsledky testování. Pokud ne, doporučuji zkusit kontaktovat KHS LK: nebo územní pracoviště Jablonec n N. MŠ výsledky neobdrží, alespoň zatím, nic nevím. Nicméně Vás prosím o zaslání výsledku testu Vašeho dítěte, abych měla dostatek informací pro znovuotevření MŠ.
Děkuji za vstřícnost.

Soňa Tůmová

Vážení rodiče, Ti z Vás, kteří jste byli osloveni, a dnes 27.10. 2020 absolvovali s dětmi test na Covid 19, budete o výsledku vyrozuměni do 48 hod. od odběru, formou SMS.
O dalších postupech vycházejících z výsledků testování, o nově nastavených opatřeních, o případném znovuotevření MŠ, Vás budu neprodleně informovat.

Chtěla bych Vám velmi poděkovat za vstřícnost, kterou jste projevili a testování se všichni zúčastnili.

Soňa Tůmová
ředitelka školy

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).
Podrobněji na portálu ČSSZ.

Nařízení ředitelky MŠ Velké Hamry I. 621
S účinností od 20. 10. 2020 se mateřská škola uzavírá z důvodu výskytu koronaviru Covid 19.
Znovuotevření MŠ je předběžně stanoveno na 2. 11. 2020.
Aktuální informace sledujte na www.msvh.cz nebo volejte ředitelce školy, tel. číslo: 777 914 026.

Dnes 20. 10. 2020 máme rychlotestem vyšetřeno 100% zaměstnanců, všechny s negativním výsledkem na Covid19.
Opravuji informaci o MŠ Zásada, uzavřena byla pouze jeden den, kdy se čekalo na výsledky testu, který se ukázal negativní.

Informace ohledně vyplácení ošetřovného na dítě – po konzultaci s OSSZ v Jablonci n. N. bude nutné vyčkat na nový formulář, který rodič vyplňuje sám a následně odevzdá zaměstnavateli.
Ač se to zdá jakkoli nepravděpodobné, nově, bez potvrzení školy o délce jejího uzavření. Výše ošetřovného je zatím stanovena na 60%.
Ve chvíli, kdy bude formulář dostupný, bude umístěn na webové stránky školy nebo si jej budete moci stáhnout z oficiálního webu ČSSZ.
Je nutné počítat s tím, že situace se mění každým dnem, takže může být všechno úplně jinak. Na zjištění případných změn je dostatek času, výplata probíhá po ukončení čerpání.
Sledujte webové stránky školy.

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi několik slov k uklidnění a vysvětlení situace uzavření MŠ. Vzhledem k maximální odpovědnosti, příznakům onemocnění a příležitosti rychlého zjištění skutečné situace se zaměstnankyně rozhodla, podstoupit rychlotest na Covid 19. Přes dodržování veškerých pravidel a minimálním kontaktem s okolním světem, dále s ohledem na rizikovou skupinu v rodině, se ukázal jako pozitivní. Nejbližší možný termín pro oficiální test uznávaný KHS LK je čtvrtek 22. 10. 2020, s výsledkem nejdříve v pátek 23.10.2020. Přesto jsem se rozhodla s ohledem na zdraví dětí a zaměstnanců uzavřít MŠ s účinností od 20.10. 2020. Ochota ředitele Domova pro seniory ve Velkých Hamrech, p. Čestmíra Skrbka, nám umožnila testovat všechny zaměstnance školy. V této chvíli ( pondělí 19. 10. 2020 20,00 hod.) je rychlotestem prověřeno 70 % zaměstnanců, a to s negativním výsledkem. Zítra 20. 10. podstoupí rychlotest zbylých 30 % zaměstnanců. Předpoklad kontaktování KHS LK nastane po pozitivním oficiálním testu výše zmíněné osoby. O dalších krocích stanovených KHS LK Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy: WWW.msvh.cz. Mám za to, že naší společnou snahou je primárně ochrana zdraví dětí, a tím i nejlepší možné řešení, tedy uzavření MŚ. Též i na základě zkušeností a konzultace s jinými MŠ, s podobnou zkušeností. Potvrzení o ošetřování člena rodiny vzhledem k uzavření MŠ je momentálně v jednání. Pokud máte jakékoli dotazy, volejte na číslo 777 914 026.
Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví do dalších dní.

Soňa Tůmová, ředitelka školy

Ředitelství MŠ Velké Hamry I. 621 doporučuje všem matkám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili nutnost docházky jejích starších dětí do MŠ.
V tomto období je nutné vycházet vstříc hlavně rodičům, kteří chodí do zaměstnání, tedy minimalizovat rizika zavlečení nákazy do MŠ.

Děkuji za pochopení.

Nařízení ředitelky školy k provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
  ZDE

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR stanovuje ředitelka školy s účinností od 7. 9. 2020 zakrytí obličeje  rouškou u všech, kteří vstoupí do budovy školy, kromě dětí do 8 let.

V rámci projektu Společného vzdělávání ve Velkých Hamrech probíhá v MŠ stimulační program s názvem Maxík.
Je určen dětem, které plní povinnou předškolní docházku a dětem s odkladem školní docházky.
Důraz je kladen na celkový rozvoj pohotovosti v myšlení a řeči.
Posiluje oblast motorickou, grafomotorickou a percepční – zrak, sluch.

Od 1. 9. 2020 bude opět v provozu mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod. Dohled nad dětmi zajišťuje nepedagogický pracovník.
1. den nástupu je nutné vyplnit přihlášku dítěte k docházce.

· Provoz MŠ: 7 – 16 hod.
· Příchod do MŠ:
        do 8,00 hod.
        do 7,30 se děti schází ve třídě B1,
        7,30 – 8,00 jde každé dítě do své třídy.

· Po obědě děti odchází:             
        A, B1   12,00 hod.
        B2, C   12,30 hod. V případě sourozenců, tzn. různého času
        odchodu, je třeba nastavit ind. dohodu s učitelkou.

· Odpoledne se rozchází:
        14,45 – 15,15 ve svých třídách, od 15,15 – 16,00 ve třídě B1.

Vážení rodiče, z příchodem nového školního roku zatím nejsou nařízena žádná protiepidemiologická opatření.

Žádáme Vás pouze o následující:
• každé dítě bude mít svoji láhev s pitím – doporučujeme zvolit snadno umyvatelnou, uzavíratelnou a lehce manipulovatelnou vzhledem k velikosti ruky dítěte ( láhev MŠ označí značkou dítěte, v průběhu dne bude průběžně doplňována)
• dospělí použijí před vstupem do MŠ dezinfekci na ruce (dezinfekční stojan u vchodů do budovy), děti si umyjí a dezinfikují ruce po příchodu do MŠ

V MŠ jsou nařízením ředitelky školy stanovena základní hygienická pravidla a standard úklidu, který je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví.

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2020/2021 ZDE

Personální zajištění: školní rok 2020/2021
ředitelka  školy Bc.  Tůmová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
Třída B1 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída B2 – třídní učitelka Kazdová  Petra
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
Asistent pedagoga B2 Bartáková Kristýna
Asistent pedagoga C Hadravová Iva
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Šourková Vlasta
školnice Šťastná Michala
uklízečka Dobrá Martina
údržba prádla Šťastná Věra

archiv…