Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Rozdělení dětí do tříd – školní rok 2022 / 2023 ZDE

Připomínáme všem rodičům NOVĚ nastupujících dětí, že schůzka s pracovníky pedagogicko – psychologické poradny a ředitelkou školy se koná 30. 8. od 15,30 hod.

S sebou je nutné přinést vyplněné následující dokumenty:
Evidenční list dítěte (včetně potvrzení od lékaře)
Přihlášku ke školnímu stravování
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Těšíme se na setkání.

Připomínáme, že od zítra 1. 7. 2022 již není v provozu Mateřské centrum ABECEDA v době od 6 – 7 hod. Provoz MC zahájen 1. 9. 2022
MŠ v provozu od 7 – 16 hod. Uzavření MŠ od 11. 7. – 12. 8. 2022. Provoz zahájen 15. 8. 2022.
Příměstský tábor pro přihlášené děti od 1. 8. – 12. 8. 2022.

Oznámení o konání zvláštního zápisu
do předškolního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 – LEX Ukrajina  ZDE

Seznam přijatých dětí
do MŠ Velké Hamry I. 621
od 1. 9. 2022 ZDE

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena v termínu od
11. 7.  –  12. 8. 2022
Provoz zahájen  15. 8. 2022

V době od 1. 8. – 12. 8. bude
probíhat příměstský tábor pro děti obou zaměstnaných rodičů.
Doba provozu:    7,00 – 15,00 hod.
Kdo má zájem, přihlaste dítě u třídní učitelky nejpozději do 30. 6. 2022.

Řádný zápis 12.5.2022
do MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

Pozor: začínáme jarní plavání.
Každou středu odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry.
Začínáme ve středu  4. 5. 2022. Příchod do MŠ ráno do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
plavky
ručník                                               
koupací čepici (děvčata)      

Nafouknuté a podepsané rukávky – máme v ZŠ

Prosíme, nedávejte dětem punčocháče.

Fotografie z mimoškolních aktivit, výletů, exkurzí, vzdělávacích, sportovních, výtvarných a ostatních činností dětí jsou průběžně umísťovány na mobilní aplikaci Naše MŠ.

Vážení rodiče, pokud byste našli doma či na chalupě, jakoukoli část oděvu podobnou kostýmům postav z Krkonošských pohádek – Krakonoš, Trautenberk, Anče, Kuba a mohli byste ji postrádat, budeme rádi, když nám ji přinesete.
Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby v žádném případě nevodili děti do MŠ s jakýmikoli příznaky infekčního onemocnění. Dítě nebude do MŠ přijato. Dále je nutné, pokud dítě onemocnění a je z MŠ odesláno domů, přivést jej zpět až po jeho úplném uzdravení. V opačném případě bude škola požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Bc. Soňa Hozdová

Na základě zvyšování ceny potravin, je MŠ nucena navýšit cenu oběda a svačin s účinností od 1.4.2022 následovně:
Děti ve věku od 3 – 6 let – 40,-Kč (2x svačina 16,- / oběd 24,-)
Děti ve věku od 7 – 10 let (děti s odkladem školní docházky) – 45,-Kč (2x svačina 18,-/ oběd 27,-)

Bc. Soňa Hozdová

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy ve Velkých Hamrech, můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím ZDE přejít přímo na informační stránku naší MŠ.

Program Vás navede, jaké další kroky je třeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.
V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Zápis do Základní školy
ve Velkých Hamrech ZDE

Každé pondělí budou opět chodit děti ze třídy B1 na tělesnou výchovu do  ZŠ.

Začínáme  28. 2. 2022. Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
Triko s krátkým rukávem, kraťasy, cvičky nebo sportovní obuv, láhev s pitím se šroubovacím uzávěrem.

Od zítra 22. 2. 2022 budou třídy B2 a C opět chodit na tělesnou výchovu do ZŠ.

S účinností od 17. 1. 2022 je přerušen předplavecký výcvik a Tv v ZŠ všech tříd MŠ do odvolání.

Nařízení ředitelky školy vzhledem k epidemiologické situaci ZDE

Vážení rodiče,
nabízíme Vám používání aplikace Naše MŠ. Cílem Naší MŠ je zpřehlednit, Vám, rodičům, veškeré dění v MŠ a usnadnit komunikaci mezi Vámi a mateřskou školou. Proto jsme zakoupili tuto aplikaci (ve webovém a samozřejmě i mobilním prostředí), díky které budete mít po ruce neustále aktuální informace. Podrobněji ZDE
Individuální přihlašovací údaje obdržíte začátkem prosince.

Každou středu odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry. Příchod do MŠ ráno do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
plavky
ručník
koupací čepici (děvčata)

Prosíme, nedávejte dětem punčocháče.

Od 20. 9.  2021 a následně každé pondělí, budou odcházet děti ze třídy B1 na cvičení do tělocvičny ZŠ Velké Hamry:

S sebou do batůžku
vhodné oblečení na cvičení
cvičky nebo pevnou obuv s bílou podrážkou

Každé úterý odchází děti ze třídy B2 a C na cvičení do ZŠ Velké Hamry. Začínáme 21. 9. 2021.

Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
triko s krátkým rukávem
kraťasy
cvičky nebo sportovní obuv s bílou podrážkou

Od 1. 9. 2021 bude v MŠ opět v provozu Mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod.
Přihláška dítěte ZDE
Přihlášku lze vyplnit též v MŠ.

Při nástupu dítěte bude rodič ve třídě MŠ podepisovat následující Čestné prohlášení
• dítě nebylo v poledních 14 dnech, před nástupem do MŠ, v zahraničí
• v případě návratu dítěte ze zahraničí, v posledních 14 dnech před nástupem do MŠ, dodrželo veškeré pokyny nařízené MZ
• v rodině, kde se dítě pohybuje, není nařízena karanténa
• se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu)
• nemám povědomí o zdravotních komplikacích dítěte, které by zabraňovaly účasti na předškolním vzdělávání
• v průběhu školního roku nahlásím MŠ všechny výše uvedené informace

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2021/2022  ZDE

Informace pro rodiče, kteří zapsali dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rodič vyplní a odevzdá nejpozději do 1. 9. 2021 následující dokumenty (týká se též rodičů, jejichž děti nastupují do MŠ v průběhu školního roku):

Evidenční list dítěte
– vyplnit + potvrzení od lékaře na straně 2 ZDE
Přihláška ke školnímu stravování – vyplnit + potvrzení z banky lze přímo od banky nebo potvrzení o povolení inkasa ve prospěch účtu MŠ z elektronického bankovnictví ZDE
Informovaný souhlas – vyplnit ZDE
Základní informace o MŠ v kostce – zůstává rodiči ZDE

Pokud rodič nemá možnost dokumenty vytisknout, po telefonické domluvě lze vyzvednout v MŠ.
V případě jakýchkoli nejasností mohou rodiče volat na číslo 777 914 026.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

archiv…