Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Příměstský tábor 2020 3. 8. – 14. 8. 2020

Pořadatel: Město Velké Hamry
Komu je určen: děti zapsané k docházce v MŠ Velké Hamry I. 621
Místo konání: MŠ Velké Hamry I. 621
Provoz tábora: 7, 00 – 15, 00. Příchod mezi 7,00 – 8,00
Oběd: 12,00 – jídelna Svárov
Odchod: ve 13,00 nebo 14,30 – 15,00
Dětem s sebou: do batohu: 1 – 2 svačiny – dle délky pobytu (ranní a odpolední svačina) ovoce, zelenina, sladkost, termoska s teplým čajem, sportovní oblečení a obuv
Pitný režim, ve formě minerálek, zajistí MŠ.

Platby:
pobyt za 1 den – 50,- Kč
oběd (jídelna Svárov) – 30,- Kč

Dohled nad dětmi: zaměstnanci MŠ Velké Hamry I. 621

Platba za pobyt a oběd proběhne po ukončení tábora dle skutečně čerpaných dnů.

Přihlášku k pobytu a Čestné prohlášení o bezinfekčnosti lze stáhnou na www.msvh.cz (viz níže) a přinést vyplněné první den nástupu nebo vyplnit v MŠ.

Přihláška k pobytu ZDE
Čestně prohlášení ZDE

MŠ Velké Hamry I. 621 bude o letních prázdninách uzavřena od 13. 7. – 14. 8. 2020.
V případě příznivé epidemiologické situace bude v době od 3. 8. – 14. 8. (7,00 – 15,00 hod.) probíhat příměstský tábor. V případě zájmu, přihlaste dítě u třídní učitelky.

Nařízení ředitelky školy od 10. 6. 2020 ZDE
Čestné prohlášení rodičů při znovuotevření MŠ 4. 5. 2020 ZDE
Nařízení ředitelky školy při znovuotevření MŠ od 4. 5. 2020 ZDE

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2020, kteří podali Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v zákonné lhůtě od 2. – 16. 5. 2020 ZDE

Zápis do MŠ – postup ZDE

Na základě posledních informací bude možné čerpat ošetřovné na dítě po znovuotevření MŠ v případě, že rodič předloží správě sociálního zabezpečení nebo zaměstnavateli Čestné prohlášení s odůvodněním, proč se nemůže vrátit do zaměstnání – např. žije ve společné domácnosti s rizikovou skupinou.

MŠ Velké Hamry I. 621 byla uzavřena v době od 19. 3. – 3. 5. 2020.

Provoz zahájen 4. 5. 2020.

Rodiče, kteří uplatnili nárok na ošetřovné vystavené MŠ,
mají nárok na čerpání pouze po dobu uzavření MŠ.

Docházka do MŠ zůstává i nadále dobrovolná,
včetně dětí s povinnou předškolní docházkou.

POZOR ZMĚNA!!!!!
Na základě brífinku po jednání vlády ČR dnes 30. 4. po 18,00 hod. bylo rozhodnuto o zrušení nošení roušek v předškolním zařízení. V pondělí 4. 5. děti NEMUSÍ mít připravené roušky pro pobyt v MŠ. Ostatní pokyny pro znovuotevření MŠ jsou platné.

Pokyny pro rodiče, kteří mají přihlášené dítě do MŠ od 4. 5. 2020.
·       V šatně na místě pro dítě, které určí učitelka, bude mít každý rodič svoji lahvičku s dezinfekcí, podepsanou jménem dítěte. Po příchodu do šatny ošetří sobě i dítěti ruce – dezinfekce je nezávadná, připravená v lékárně.
·       Podpis Čestného prohlášení rodičů, předložené učitelkou.
·       V šatně budou maximálně 2 dospělí se svým dítětem.
·       Dítě přivádí a vyzvedávají max. 2 osoby.
·       Zajištění dostatečného počtu roušek – min. 1 roušku na 2 hodiny pobytu.
·       Zákaz nošení jakýchkoli hraček z domova do MŠ.
·       Rodič nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ.

Do MŠ s sebou:
·       podepsané papírové kapesníky – 1 balení
·       podepsanou igelitovou tašku na použité roušky
·       podepsaný igelitový sáček s čistými rouškami
·       podepsanou lahvičku s pitím (pitný režim mimo oběd a svačiny) – dětem budeme průběžně doplňovat

Z  MZ a MŠMT žádný jiný platný pokyn ohledně nošení roušek nebyl vydán, tedy, děti musí mít roušky. Na základě rozhodnutí ředitelky školy děti na spaní a pobytu venku – zahrada školy, roušky mít nebudou.

ČSSZ ohledně ošetřovného – zda bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ – zatím žádný pokyn nevydala.

Rodiče, kteří dítě od 4. 5. 2020 do MŠ nepřihlásili a výhledově by tak chtěli učinit, je nutné, jej přihlásit alespoň 1 den předem.

Vážení rodiče,
v současné době je nařízeno nošení roušek pro děti od dvou let. Na stránkách MŠMT, v sekci nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru se k nošení roušek vyjádřili takto:  

Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Z pokynu Odboru školství Libereckého kraje vyplývá, že o konkrétních opatřeních rozhodne ředitel školy. Pokud bude stále nošení roušek u dětí v MŠ nařízeno, nebudou používány při spánku a pobyt venku (budeme využívat pouze zahradu školy). Tunely a šátky používat nebudeme, protože při činnostech by dětem padaly.

Standardy fungování MŠ budou zpracovány MZ ve spolupráci s MŠMT a zveřejněny do 30. 4. 2020. MŠ bude vycházet z jejich závěrů.

Informace k ošetřovnému:  ČSSZ stále nevydala informaci o tom, zda ošetřovné na dítě, vydané MŠ, bude moci pokračovat i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy bude informace dostupná, ihned uveřejníme na našich webových stránkách.

Od 4. 5. 2020 je přihlášeno 13 dětí, pokud budete chtít dítě po tomto termínu do MŠ přihlásit, je nutné tak učinit alespoň den předem.

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem plánujeme znovuotevření MŠ s účinností od 4. 5. 2020, za následujících podmínek:

• Doporučujeme rodičům, kteří mají možnost ponechat své dítě doma, aby tak v zájmu jeho zdraví, učinili.
• Povinná předškolní docházka – je plně ponechána v kompetenci rodičů – dítě do MŠ docházet nemusí, nové aktivity a činnosti budou nadále k dispozici na webových stránkách školy.
• Čestné prohlášení – rodič podepíše, že je dítě zdravé, není si vědom, že přišlo do styku s nakaženým člověkem, není v domácnosti s nikým, kdo má nařízenou karanténu.
• Budou vytvořeny dvě, na sobě naprosto nezávislé skupiny, s maximálním počtem do 15 dětí + 2 učitelky – eliminování karantény celé MŠ.
• Provoz MŠ: 7 – 16 hod. – provoz Mateřského centra v době od 6 – 7 hod. zatím otevřen nebude, docházelo by ke slučování dětí z obou skupin.
• Při příchodu do MŠ: měření teploty dítěte bezdotykovým teploměrem, desinfekce rukou rodičů a dětí, postupné přicházení rodičů do šatny dětí, zachování 2 m odstupu.
• Je nutné, aby rodiče stanovili stále stejné oprávněné osoby, které budou dítě vyzvedávat v max. počtu 2.
• Děti od dvou let musí mít roušky – zatím nedokážeme odhadnout, kolik roušek bude dítě během dne potřebovat – plánujeme výměnu po dvou až třech hodinách, dostatečný počet roušek zajistí rodič dle délky pobytu dítěte.
• Ostatní hygienické a organizační podmínky budou stanoveny dle počtu přihlášených dětí.

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o docházku dítěte do MŠ od 4. 5. 2020, aby se PŘIHLÁSILI prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 777 914 026, nejpozději do pátku 24. 4. 2020.

POZOR! důležitá informace: Ošetřovné při péči o dítě do 10 let vydané MŠ
OSSZ v Jablonci n. N. momentálně řeší další postup ohledně nároku na ošetřovné. Konkrétně, zda bude možné, čerpat ošetřovné i po znovuotevření MŠ. Ve chvíli, kdy budou informace dostupné, ihned umístíme na webové stránky. Nejpozději začátkem příštího týdne.

Vážení rodiče předškolních dětí, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Vás připravujeme bezplatný webinář, který je součástí projektu realizovaného MŠ. První část již někteří z Vás absolvovali v únoru 2020.

Budete mít jedinečnou možnost z pohodlí domova konzultovat s odborníky dotazy na téma rozvoje Vašeho dítěte, jak s dítětem pracovat v období Covid 19, apod.
Webinář je plánován na 21. a 22. 4. mezi 16,00 – 16,40 hod. Časový prostor bude rozdělen do dvou částí: 20 min práce s dětmi, 20 min konzultace s odborníkem.
Emailem obdržíte podrobné informace, co si na schůzku připravit.

Bude nutné se rozdělit do dvou skupin:
1 skupina 21. 4.
2 skupina 22. 4.
Čas pro obě skupiny zůstává stejný, tzn. 16 – 16,40 hod.

Vzhledem k tomu, že MŠ musí i v době nouzového stavu plnit podmínky projektu, prosíme o Vaši účast.
Na email reditelka@msvh.cz zašlete jeden z výše uvedených termínů, kdy se webináře budete moci zúčastnit + platnou emailovou adresu, a to nejpozději do pátku 17. 4. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Postup při zápisu do MŠ Velké Hamry I. 621 školní rok 2020/2021

POZOR  ZMĚNA!!!!!
Na základě vyjádření MŠMT z 3. 4. 2020 jsme z žádosti v Elektronickém předzápisu odstranili vyjádření lékaře a stanovili následující postup:


1. Zápis do MŠ bude probíhat formou Elektronického předzápisu
od 3. 4. – 13. 5. 2020, postup naleznete ZDE
Jedná se o všechny děti ve věku od 3 – 6 let (nástup nejdříve 1 měsíc před dovršením věku 3 let), které by měly zahájit docházku do mateřské školy v době od 1. 9. 2020 do června 2021.
Od 1. 9. 2017 je poslední rok MŠ, před nástupem do ZŠ, POVINNÝ.
Od 1. 9. 2020 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
V případě zájmu o přijetí dětí dvouletých kontaktujte ředitelku školy, telefonní číslo: 777 914 026.

2. Řádný zápis bude probíhat distanční formou (viz níže) v době od 2. – 16. 5. 2020.

3. Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost), kterou si z elektronického předzápisu vytiskne a dále doloží:
Čestné prohlášením o očkování dítěte ZDE
Kopii očkovacího průkazu
Kopii rodného listu
Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením (mentální, psychické, fyzické postižení)

Jako poslední krok, je podání žádosti a všech příloh v bodě 3 a-d, distanční formou:
• datovou schránkou: 7ank3qq
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) reditelka@msvh.cz
• poštou na adresu: Mateřská škola Velké Hamry I. 621
Velké Hamry I. č. p. 621, 468 45

Důležitá informace: příjem žádostí distanční formou bude probíhat od 2. 5. – 16. 5. 2020, datum podání musí být v uvedeném rozsahu!

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte po doručení Žádosti, v zákonné lhůtě.

4. Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

V případě jakýchkoli dotazů volejte na číslo: 777 914 026.

Vážení rodiče,
předkládáme Vám Třídní vzdělávací plány jednotlivých tříd, které by byly s dětmi realizovány v tomto období. Vzdělávací nabídku můžete využít jako návod pro práci s dětmi. Připravili jsme pro Vás Balíčky činností a aktivit, které na TVP navazují.
Žádáme rodiče dětí, které v tomto školním roce plní povinnou předškolní docházku, aby se snažili s dětmi plnit aktivity a činnosti jim určené – Balíček činností třída C. Není nutné vypracovat vše.
V tomto období je nejdůležitější dbát na bezpečnost a spokojenost dětí.
Na druhé straně je nutné si uvědomovat, že děti plní povinnou předškolní docházku a mělo by být v zájmu dětí aktivity splnit. V třídních vzdělávacích plánech je uveden záměr a očekávaný výstup, kterého chceme u dětí dosáhnout. Můžete si zvolit jakékoli činnosti k dosažení těchto cílů.
Splněné úkoly zakládejte dětem do desek, které po otevření MŠ donesete.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně sil a optimismu do dalších dní.

Třída A
Třída B1
Třída B2
Třída C

Užitečné informace pro rodiče

Ahoj, já jsem Korona! CZ
K použití materiálu – Ahoj – já jsem Korona!
Hospitalizace blízké osoby
Jak mluvit o současné situaci s dětmi
Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru
Když má někdo blízký koronavirus
Nezapomínejme na seniory
O zlém draku Koroňákovi
Říkanky pro děti

Na základě dohody se zřizovatelem a vzhledem k výrazně nepříznivému a stále vysoce stoupajícímu vývoji onemocnění koronavirem bude MŠ Velké Hamry I. 621 s účinností od čtvrtka 19. 3. UZAVŘENA do odvolání.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek MŠ. Vycházíme z doporučení vlády ČR, nařízení Libereckého kraje o povinnosti nošení roušek na veřejných místech, dále z rozhodnutí okolních zřizovatelů o uzavření mateřských škol.
V tuto chvíli máme informace již o třech mateřských školách, které musely být dány do karantény přímo kvůli výskytu koronaviru u dítěte nebo učitelky. Slovensko nebo Polsko již na plošné uzavření MŠ přistoupilo.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci, na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.


Kdo z rodičů dětí navštěvujících MŠ Velké Hamry I. 621 bude potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, volejte na tel. číslo: 777 914 026.
Bc. Soňa Tůmová – ředitelka školy

Jak si správně mýt ruce ZDE
Jak zastavit šíření mikrobů ZDE
Základní opatření k prevenci šíření koronaviru ZDE

V souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 vkládáme užitečné odkazy – ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Informace Ministerstva zdravotnictví

1. třída školní rok 2019/2020

1. třída školní rok 2019/2020
Personální zajištění


archiv…