Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Vážení rodiče,
nabízíme Vám používání aplikace Naše MŠ. Cílem Naší MŠ je zpřehlednit, Vám, rodičům, veškeré dění v MŠ a usnadnit komunikaci mezi Vámi a mateřskou školou. Proto jsme zakoupili tuto aplikaci (ve webovém a samozřejmě i mobilním prostředí), díky které budete mít po ruce neustále aktuální informace. Podrobněji ZDE
Individuální přihlašovací údaje obdržíte začátkem prosince.

Od pondělí 22. 11. 2021 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 400,- Kč.

Částka bude využita výhradně pro děti:

150,- Kč – Mikulášský balíček
250,- Kč – nákup hraček
V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.

Každou středu odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry. Příchod do MŠ ráno do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
plavky
ručník
koupací čepici (děvčata)

Prosíme, nedávejte dětem punčocháče.

Od 20. 9.  2021 a následně každé pondělí, budou odcházet děti ze třídy B1 na cvičení do tělocvičny ZŠ Velké Hamry:

S sebou do batůžku
vhodné oblečení na cvičení
cvičky nebo pevnou obuv s bílou podrážkou

Každé úterý odchází děti ze třídy B2 a C na cvičení do ZŠ Velké Hamry. Začínáme 21. 9. 2021.

Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
triko s krátkým rukávem
kraťasy
cvičky nebo sportovní obuv s bílou podrážkou

Od 1. 9. 2021 bude v MŠ opět v provozu Mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod.
Přihláška dítěte ZDE
Přihlášku lze vyplnit též v MŠ.

Při nástupu dítěte bude rodič ve třídě MŠ podepisovat následující Čestné prohlášení
• dítě nebylo v poledních 14 dnech, před nástupem do MŠ, v zahraničí
• v případě návratu dítěte ze zahraničí, v posledních 14 dnech před nástupem do MŠ, dodrželo veškeré pokyny nařízené MZ
• v rodině, kde se dítě pohybuje, není nařízena karanténa
• se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu)
• nemám povědomí o zdravotních komplikacích dítěte, které by zabraňovaly účasti na předškolním vzdělávání
• v průběhu školního roku nahlásím MŠ všechny výše uvedené informace

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2021/2022  ZDE

Informace pro rodiče, kteří zapsali dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rodič vyplní a odevzdá nejpozději do 1. 9. 2021 následující dokumenty (týká se též rodičů, jejichž děti nastupují do MŠ v průběhu školního roku):

Evidenční list dítěte
– vyplnit + potvrzení od lékaře na straně 2 ZDE
Přihláška ke školnímu stravování – vyplnit + potvrzení z banky lze přímo od banky nebo potvrzení o povolení inkasa ve prospěch účtu MŠ z elektronického bankovnictví ZDE
Informovaný souhlas – vyplnit ZDE
Základní informace o MŠ v kostce – zůstává rodiči ZDE

Pokud rodič nemá možnost dokumenty vytisknout, po telefonické domluvě lze vyzvednout v MŠ.
V případě jakýchkoli nejasností mohou rodiče volat na číslo 777 914 026.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

archiv…