Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Seznam přijatých dětí
od 1.9.2024 ZDE

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 8. 7. – 9. 8. 2024. Provoz zahájen 12. 8. 2024
O konání příměstského táboru bude rozhodnuto první týden v červnu v závislosti na počtu přihlášených dětí.

Na základě rozhodnutí Rady města bude s účinností od 1. 9. 2024 stanovena úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 500,- Kč za 1 měsíc. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ celý měsíc, platba se sníží na polovinu.
V měsíci 7.,8.,12., kdy je provoz MŠ omezen, bude platba též snížena na polovinu. Osvobození od platby úplaty za PV má specifické podmínky, které jsou uvedeny ve Směrnici pro výběr úplaty za PV.

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy ZDE
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.
Odkaz na leták ZDE

Personální zajištění MŠ Velké Hamry I. 621 – školní rok 2023/2024

ředitelka  školy Bc.  Hozdová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
  Betková Vendula
Třída B1 – třídní učitelka Lamačová Eva
  Vélová Zuzana
Třída B2 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
  Kazdová Petra
  Pavlů Eliška
Asistent pedagoga A Habová Monika
Asistent pedagoga B1 Dobrá Martina
Asistent pedagoga B2 Naučová Kristýna
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Zezuláková Petra
školnice Šťastná Michala
uklízečka Zezuláková Petra
  Habová Monika

Seznam dětí školní rok 2023/2024 ZDE

Fotografie z mimoškolních aktivit, výletů, exkurzí, vzdělávacích, sportovních, výtvarných a ostatních činností dětí jsou průběžně umísťovány na mobilní aplikaci Naše MŠ.

Žádáme rodiče, aby v žádném případě nevodili děti do MŠ s jakýmikoli příznaky infekčního onemocnění. Dítě nebude do MŠ přijato. Dále je nutné, pokud dítě onemocnění a je z MŠ odesláno domů, přivést jej zpět až po jeho úplném uzdravení. V opačném případě bude škola požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Bc. Soňa Hozdová

Na základě zvyšování ceny potravin, je MŠ nucena navýšit cenu oběda a svačin s účinností od 1.4.2022 následovně:
Děti ve věku od 3 – 6 let – 40,-Kč (2x svačina 16,- / oběd 24,-)
Děti ve věku od 7 – 10 let (děti s odkladem školní docházky) – 45,-Kč (2x svačina 18,-/ oběd 27,-)

Bc. Soňa Hozdová

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy ve Velkých Hamrech, můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím ZDE přejít přímo na informační stránku naší MŠ.

Program Vás navede, jaké další kroky je třeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.
V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Vážení rodiče,
nabízíme Vám používání aplikace Naše MŠ. Cílem Naší MŠ je zpřehlednit, Vám, rodičům, veškeré dění v MŠ a usnadnit komunikaci mezi Vámi a mateřskou školou. Proto jsme zakoupili tuto aplikaci (ve webovém a samozřejmě i mobilním prostředí), díky které budete mít po ruce neustále aktuální informace. Podrobněji ZDE
Individuální přihlašovací údaje obdržíte začátkem prosince.

archiv…