Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Nařízení ředitelky školy k provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
  ZDE

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR stanovuje ředitelka školy s účinností od 7. 9. 2020 zakrytí obličeje  rouškou u všech, kteří vstoupí do budovy školy, kromě dětí do 8 let.

V rámci projektu Společného vzdělávání ve Velkých Hamrech probíhá v MŠ stimulační program s názvem Maxík.
Je určen dětem, které plní povinnou předškolní docházku a dětem s odkladem školní docházky.
Důraz je kladen na celkový rozvoj pohotovosti v myšlení a řeči.
Posiluje oblast motorickou, grafomotorickou a percepční – zrak, sluch.

Od 1. 9. 2020 bude opět v provozu mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod. Dohled nad dětmi zajišťuje nepedagogický pracovník.
1. den nástupu je nutné vyplnit přihlášku dítěte k docházce.

· Provoz MŠ: 7 – 16 hod.
· Příchod do MŠ:
        do 8,00 hod.
        do 7,30 se děti schází ve třídě B1,
        7,30 – 8,00 jde každé dítě do své třídy.

· Po obědě děti odchází:             
        A, B1   12,00 hod.
        B2, C   12,30 hod. V případě sourozenců, tzn. různého času
        odchodu, je třeba nastavit ind. dohodu s učitelkou.

· Odpoledne se rozchází:
        14,45 – 15,15 ve svých třídách, od 15,15 – 16,00 ve třídě B1.

Vážení rodiče, z příchodem nového školního roku zatím nejsou nařízena žádná protiepidemiologická opatření.

Žádáme Vás pouze o následující:
• každé dítě bude mít svoji láhev s pitím – doporučujeme zvolit snadno umyvatelnou, uzavíratelnou a lehce manipulovatelnou vzhledem k velikosti ruky dítěte ( láhev MŠ označí značkou dítěte, v průběhu dne bude průběžně doplňována)
• dospělí použijí před vstupem do MŠ dezinfekci na ruce (dezinfekční stojan u vchodů do budovy), děti si umyjí a dezinfikují ruce po příchodu do MŠ

V MŠ jsou nařízením ředitelky školy stanovena základní hygienická pravidla a standard úklidu, který je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví.

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2020/2021 ZDE

Personální zajištění: školní rok 2020/2021
ředitelka  školy Bc.  Tůmová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
Třída B1 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída B2 – třídní učitelka Kazdová  Petra
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
Asistent pedagoga B2 Bartáková Kristýna
Asistent pedagoga C Hadravová Iva
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Šourková Vlasta
školnice Šťastná Michala
uklízečka Dobrá Martina
údržba prádla Wodsedalková Irena

archiv…