Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Vážení rodiče, Ti z Vás, kteří jste byli osloveni, a dnes 27.10. 2020 absolvovali s dětmi test na Covid 19, budete o výsledku vyrozuměni do 48 hod. od odběru, formou SMS.
O dalších postupech vycházejících z výsledků testování, o nově nastavených opatřeních, o případném znovuotevření MŠ, Vás budu neprodleně informovat.

Chtěla bych Vám velmi poděkovat za vstřícnost, kterou jste projevili a testování se všichni zúčastnili.

Soňa Tůmová
ředitelka školy

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu).
Podrobněji na portálu ČSSZ.

Nařízení ředitelky MŠ Velké Hamry I. 621
S účinností od 20. 10. 2020 se mateřská škola uzavírá z důvodu výskytu koronaviru Covid 19.
Znovuotevření MŠ je předběžně stanoveno na 2. 11. 2020.
Aktuální informace sledujte na www.msvh.cz nebo volejte ředitelce školy, tel. číslo: 777 914 026.

Dnes 20. 10. 2020 máme rychlotestem vyšetřeno 100% zaměstnanců, všechny s negativním výsledkem na Covid19.
Opravuji informaci o MŠ Zásada, uzavřena byla pouze jeden den, kdy se čekalo na výsledky testu, který se ukázal negativní.

Informace ohledně vyplácení ošetřovného na dítě – po konzultaci s OSSZ v Jablonci n. N. bude nutné vyčkat na nový formulář, který rodič vyplňuje sám a následně odevzdá zaměstnavateli.
Ač se to zdá jakkoli nepravděpodobné, nově, bez potvrzení školy o délce jejího uzavření. Výše ošetřovného je zatím stanovena na 60%.
Ve chvíli, kdy bude formulář dostupný, bude umístěn na webové stránky školy nebo si jej budete moci stáhnout z oficiálního webu ČSSZ.
Je nutné počítat s tím, že situace se mění každým dnem, takže může být všechno úplně jinak. Na zjištění případných změn je dostatek času, výplata probíhá po ukončení čerpání.
Sledujte webové stránky školy.

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi několik slov k uklidnění a vysvětlení situace uzavření MŠ. Vzhledem k maximální odpovědnosti, příznakům onemocnění a příležitosti rychlého zjištění skutečné situace se zaměstnankyně rozhodla, podstoupit rychlotest na Covid 19. Přes dodržování veškerých pravidel a minimálním kontaktem s okolním světem, dále s ohledem na rizikovou skupinu v rodině, se ukázal jako pozitivní. Nejbližší možný termín pro oficiální test uznávaný KHS LK je čtvrtek 22. 10. 2020, s výsledkem nejdříve v pátek 23.10.2020. Přesto jsem se rozhodla s ohledem na zdraví dětí a zaměstnanců uzavřít MŠ s účinností od 20.10. 2020. Ochota ředitele Domova pro seniory ve Velkých Hamrech, p. Čestmíra Skrbka, nám umožnila testovat všechny zaměstnance školy. V této chvíli ( pondělí 19. 10. 2020 20,00 hod.) je rychlotestem prověřeno 70 % zaměstnanců, a to s negativním výsledkem. Zítra 20. 10. podstoupí rychlotest zbylých 30 % zaměstnanců. Předpoklad kontaktování KHS LK nastane po pozitivním oficiálním testu výše zmíněné osoby. O dalších krocích stanovených KHS LK Vás budu neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy: WWW.msvh.cz. Mám za to, že naší společnou snahou je primárně ochrana zdraví dětí, a tím i nejlepší možné řešení, tedy uzavření MŚ. Též i na základě zkušeností a konzultace s jinými MŠ, s podobnou zkušeností. Potvrzení o ošetřování člena rodiny vzhledem k uzavření MŠ je momentálně v jednání. Pokud máte jakékoli dotazy, volejte na číslo 777 914 026.
Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví do dalších dní.

Soňa Tůmová, ředitelka školy

Ředitelství MŠ Velké Hamry I. 621 doporučuje všem matkám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, aby zvážili nutnost docházky jejích starších dětí do MŠ.
V tomto období je nutné vycházet vstříc hlavně rodičům, kteří chodí do zaměstnání, tedy minimalizovat rizika zavlečení nákazy do MŠ.

Děkuji za pochopení.

Nařízení ředitelky školy k provozu školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
  ZDE

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR stanovuje ředitelka školy s účinností od 7. 9. 2020 zakrytí obličeje  rouškou u všech, kteří vstoupí do budovy školy, kromě dětí do 8 let.

V rámci projektu Společného vzdělávání ve Velkých Hamrech probíhá v MŠ stimulační program s názvem Maxík.
Je určen dětem, které plní povinnou předškolní docházku a dětem s odkladem školní docházky.
Důraz je kladen na celkový rozvoj pohotovosti v myšlení a řeči.
Posiluje oblast motorickou, grafomotorickou a percepční – zrak, sluch.

Od 1. 9. 2020 bude opět v provozu mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod. Dohled nad dětmi zajišťuje nepedagogický pracovník.
1. den nástupu je nutné vyplnit přihlášku dítěte k docházce.

· Provoz MŠ: 7 – 16 hod.
· Příchod do MŠ:
        do 8,00 hod.
        do 7,30 se děti schází ve třídě B1,
        7,30 – 8,00 jde každé dítě do své třídy.

· Po obědě děti odchází:             
        A, B1   12,00 hod.
        B2, C   12,30 hod. V případě sourozenců, tzn. různého času
        odchodu, je třeba nastavit ind. dohodu s učitelkou.

· Odpoledne se rozchází:
        14,45 – 15,15 ve svých třídách, od 15,15 – 16,00 ve třídě B1.

Vážení rodiče, z příchodem nového školního roku zatím nejsou nařízena žádná protiepidemiologická opatření.

Žádáme Vás pouze o následující:
• každé dítě bude mít svoji láhev s pitím – doporučujeme zvolit snadno umyvatelnou, uzavíratelnou a lehce manipulovatelnou vzhledem k velikosti ruky dítěte ( láhev MŠ označí značkou dítěte, v průběhu dne bude průběžně doplňována)
• dospělí použijí před vstupem do MŠ dezinfekci na ruce (dezinfekční stojan u vchodů do budovy), děti si umyjí a dezinfikují ruce po příchodu do MŠ

V MŠ jsou nařízením ředitelky školy stanovena základní hygienická pravidla a standard úklidu, který je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví.

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2020/2021 ZDE

Personální zajištění: školní rok 2020/2021
ředitelka  školy Bc.  Tůmová  Soňa
zástupkyně ředitelky školy Kazdová Petra
Pedagogičtí pracovníci
Třída A – třídní učitelka Zurčínová Pavla
Třída B1 – třídní učitelka Horáčková Andrea
Třída B2 – třídní učitelka Kazdová  Petra
Třída C – třídní učitelka Černá Kateřina
Asistent pedagoga B2 Bartáková Kristýna
Asistent pedagoga C Hadravová Iva
Nepedagogičtí pracovníci
VŠJ, kuchařka Bikárová  Jana
pomocná kuchařka Šourková Vlasta
školnice Šťastná Michala
uklízečka Dobrá Martina
údržba prádla Šťastná Věra

archiv…