Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace

Naše MŠ

V pátek 22.10.2021 nepůjde v MŠ elektrický proud.

Žádáme tímto rodiče, kteří mají možnost, aby si dítě ponechali doma. Nahlaste prosím nejpozději do čtvrtka 21.10.2021 třídním učitelkám, zda dítě přijde nebo ne.

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu výpadku elektrického proudu odchází všechny děti na pěší výlet s cílem  myslivecká chata v Bohdalovicích, kde  bude následně dětem podán i oběd. Příchod zpět do MŠ předpokládáme kolem 14,00 na odpolední svačinu. Odchod po obědě není možný.

S sebou dejte dětem: 
batůžek
ovoce, zeleninu, sladkost
lahvičku s pitím, jako každý den

V případě špatného počasí budeme situaci operativně řešit.

Vzhledem k nízké teplotě v budově doporučujeme vyzvednout dítě nejpozději do 15,00.

POZOR!!!

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 se od 15, 30 hod. konají krátké třídní schůzky třídy A, B1, B2, C.

Vedení školy vítá návrhy a připomínky k chodu školy ze strany rodičů.
Od 16,00 je hlavním programem: Přednáška na téma Školní zralost – Pedagogicko – psychologická poradna v Jablonci n. N.
Doporučujeme všem rodičům, jejichž děti plní povinnou předškolní docházku.

V pátek 1. 10. 2021 pořádáme pro třídu B2 a C noc v MŠ s Indiánskou dobrodružnou cestou zahradou školy.

Kdo bude mít zájem v MŠ spát nahlásí závazně třídní učitelce do čtvrtka 30. 9. 2021
Sraz v pátek odpoledne v MŠ 17.00 hodin – S sebou: pyžamo, spodní prádlo na druhý den, kartáček na zuby a hřeben.
Dítě si vyzvedněte v sobotu ráno v 9.00 hodin.

V pondělí  4. 10. 2021  proběhne vánoční fotografování dětí.

Kompletní série 390,- Kč (portréty + postavy) nebo portréty 260,- Kč, postavy 260,- Kč, dále možnost + foto dvou a více dětí + 40,- Kč.
Odběr fotografií je dobrovolný.

Rodiče, kteří mají zájem o preventivní screeningové vyšetření zraku dětí, přihlaste se u třídní učitelky. Podrobnosti v šatně na nástěnce. Termín vyšetření bude upřesněn.

Poplatek za vyšetření:  170,- Kč

Od 20. 9.  2021 a následně každé pondělí, budou odcházet děti ze třídy B1 na cvičení do tělocvičny ZŠ Velké Hamry:

S sebou do batůžku
vhodné oblečení na cvičení
cvičky nebo pevnou obuv s bílou podrážkou

Každé úterý odchází děti ze třídy B2 a C na cvičení do ZŠ Velké Hamry. Začínáme 21. 9. 2021.

Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku:
triko s krátkým rukávem
kraťasy
cvičky nebo sportovní obuv s bílou podrážkou

1. den nástupu do MŠ  dítě musí mít:
bačkory, pohodlné oblečení do třídy i na ven
balení papírových kapesníků
podepsanou lahvičku s pitím

V šatnách, kde má každé dítě svůj látkový sáček, prosíme nechávat následující oblečení:
spodní prádlo, tričko, ponožky, punčocháče (v zimním období), pláštěnka

Od 1. 9. 2021 bude v MŠ opět v provozu Mateřské centrum Abeceda v době od 6 – 7 hod.
Přihláška dítěte ZDE
Přihlášku lze vyplnit též v MŠ.

Při nástupu dítěte bude rodič ve třídě MŠ podepisovat následující Čestné prohlášení
• dítě nebylo v poledních 14 dnech, před nástupem do MŠ, v zahraničí
• v případě návratu dítěte ze zahraničí, v posledních 14 dnech před nástupem do MŠ, dodrželo veškeré pokyny nařízené MZ
• v rodině, kde se dítě pohybuje, není nařízena karanténa
• se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu)
• nemám povědomí o zdravotních komplikacích dítěte, které by zabraňovaly účasti na předškolním vzdělávání
• v průběhu školního roku nahlásím MŠ všechny výše uvedené informace

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2021/2022  ZDE

Informace pro rodiče, kteří zapsali dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rodič vyplní a odevzdá nejpozději do 1. 9. 2021 následující dokumenty (týká se též rodičů, jejichž děti nastupují do MŠ v průběhu školního roku):

Evidenční list dítěte
– vyplnit + potvrzení od lékaře na straně 2 ZDE
Přihláška ke školnímu stravování – vyplnit + potvrzení z banky lze přímo od banky nebo potvrzení o povolení inkasa ve prospěch účtu MŠ z elektronického bankovnictví ZDE
Informovaný souhlas – vyplnit ZDE
Základní informace o MŠ v kostce – zůstává rodiči ZDE

Pokud rodič nemá možnost dokumenty vytisknout, po telefonické domluvě lze vyzvednout v MŠ.
V případě jakýchkoli nejasností mohou rodiče volat na číslo 777 914 026.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Velké Hamry I. 621 ZDE

archiv…