Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. 

Název projektu: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy II. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015388.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora
extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků, personální podpora – chůva, polytechnické vzdělávání. Realizace projektu v období od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.