Přírodní zahrada

Přírodní zahrada MŠ Velké Hamry I.

Přírodní zahradu navrhl: ing. Martin Šindelář

Zahradní stavby navrhl a projektoval: ing. arch. Bohuslav Lhota

Stavební činnost prováděl: ing. Vít Lhota

1. 7. 2015 proběhlo slavnostní otevírání přírodní zahrady společně s Pasováním předškolních dětí.

Slavnostního otevírání se zúčastnil poslanec parlamentu ČR Mgr. Václav Horáček, kterému děkujeme za vše, co pro vybudování přírodní zahrady udělal.

V následujícím období budeme chodit s dětmi do nově vybudované zahrady
Výchovně – vzdělávací proces se bude ve velké míře odehrávat v těchto prostorách. Hlavní cíle jsou podrobně popsány na webových stránkách školy.
K těmto účelům dejte dětem vhodné oblečení – tepláky, mohou mít stylové montérky nebo dětské pracovní kombinézy, starší obuv, v MŠ nechávat holínky. 
Na zahradě budou děti pobývat denně, v závislosti na počasí převážnou část pobytu v MŠ. Venku se budou, pokud možno, též stravovat. S výukou a souvisejícími činnostmi začínáme pozvolna. V nejbližší době se chystáme na výsadbu okrasných květin, bylinek, zeleniny do skleníku, apod.
S dalšími činnostmi je nutné vyčkat na dokončení pracovní dílny a chovatelství.
Využívání a dotváření zahrady bude postupné, děti mohou samy přicházet s nápady, co by v zahradě chtěly mít a dělat. Náměty jsou vítány i z řad rodičů.
Pokyny k provozu zahrady budou stanoveny v Provozním řádu, který bude k dispozici na webových stránkách školy.
Podrobnější informace můžete získat u ředitelky školy.


31. 10. 2014 proběhla kolaudace Přírodní zahrady. Na jaře 2015 se budou dodělávat podlahy a vnitřní vybavení dvou altánů: Dílny a Chovatelství.
Po slavnostním otevření budou moci začít zahradu plně využívat, pod vedením pedagogických pracovníků, děti z MŠ. Záměr pro práci s dětmi, činnosti a aktivity jsou popsány níže na této stránce.


MŠ společně se zřizovatelem získala finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.017. 000,- Kč na vybudování Přírodní zahrady (popis viz níže).

Mateřská škola společně s Městem Velké Hamry požádali v rámci OPŽP – PO7 – rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálního vzdělávání, poradenství a osvětu – úpravy dětských hřišť a zahrad o dotaci na vytvoření Přírodní zahrady při MŠ Velké Hamry I. 621.

Prostřednictvím dotačního titulu chceme proměnit a rozšířit zahradu školy na hravé, inspirující prostředí. Vrátit děti přírodě, naučit je objevovat, experimentovat, rozvíjet vrozené schopnosti, šikovnost a pracovitost.
Každé dítě by mělo mít možnost najít v zahradě „svůj vlastní svět“, ve kterém se cítí dobře, a který mu nabízí dostatečné množství takových podnětů, které nenásilnou formou a přirozenou cestou rozvíjí jeho inteligenci.

Zahrada bude rozdělena do 5 částí:
smyslová
okrasná
užitková
sportovně – herní
živočišná

Nabízí dětem činnosti, které budou umožňovat: 
• pozorovat všemi smysly, experimentovat
• znát, co dělat a co nedělat v přírodě, při ochranářské činnosti, orientovat se v krajině, pěstovat rostliny, byliny, pečovat o drobná a hospodářská zvířata
• aktivně se podílet na tvorbě prostředí přírodní zahrady, na její obnově a ochraně 
• orientovat se v zahradě i okolí, porozumět koloběhu v přírodě, ochránit a posilovat zdraví, poznávat lidské zásahy a vlivy na přírodu a na zdraví člověka
• naučit se schopnosti přírodu poznávat, přírodě pomáhat
• naučit se respektu a úctě k životu, vyprávět zážitky, zkušenosti
• učit se společné práci na zahradě, používat nástroje a bezpečně s nimi zacházet
• pohled na svět prostřednictvím přírody a jejích zákonitostí
• setkávání se dětí různých věkových skupin, zapojit do dění rodiče dětí, sjednocovat vzdělávání v oblasti EVVO, spolupracovat s místními organizacemi.
• poskytnout zahradu ZŠ, družině – společné projekty, participace na péči o zahradu


Hlavní cíl:
• Vybudovat prostředí, jež položí základy osobnosti, která je schopna plně respektovat své přírodní prostředí, přírodě pomáhat, hledat společná řešení k její ochraně, spolupracovat, vnímat se jako její součást. Pochopit přírodu, jako základní zdroj učení. Učinit dítě šťastné, sebevědomé, připravené pro vstup do ZŠ i do života – navrátit dítě do přírody.

Vstup na zahradu školy je cizím přísně zakázán!
Celý prostor je monitorován kamerovým systémem.

Fotogalerie
Budování přírodní zahrady
Provozní řád školní zahrady