Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I. pro MŠ a ZŠ.

Název projektu: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy I. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007297. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků, personální podpora – chůva. Realizace projektu v období od 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019.

Název projektu: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy I. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007297.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků, personální podpora – chůva. Realizace projektu v období od 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019.