Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy III.

č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022788, spolufinancován evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, rozvoj projektových aktivit MŠ a podporu ICT ve výuce.

Realizace projektu v období od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023.