Správná škola pro děti

Projekt Správná škola pro děti CZ.02.02.XX/00/22_002/0007812 je financován Evropskou unií.
Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků a podpory zavádění inovativních metod výuky.