Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy č. CZ.02.3.98/0.0/0.0/16_022/0007297.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Realizace projektu od 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019.