naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Noc v MŠ - rozloučení
s MŠ

Zahradní slavnost 2019

Máchovo jezero 2019

Výukový program
- dítě a pes

Cyklokurz 2019

Návštěva 1. třídy ZŠ

Čarodějnice 2019

Velikonoční výstava - Přerov n. L.

Velikonoční dílny 2019

Jarní plavání

Maškarní rej + noc v MŠ

Vítání jara 2019

Masopust 2019

Vánoční dílny třídy A+B

O tom, co se možná stalo

Vánoční dílny 2018
- třída C

Mikulášská nadílka 2018

Výukový program se psy

Muzicírování

Výtvarné dílny
v Domově pro seniory

O zakutáleném štěstí

Evakuační poplach
s ukázkou hasičské techniky

Podzimní plavání

Indiánská dobrodružná cesta
 

Projekt Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy – Šablony pro MŠ a ZŠPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt: Společným vzdělávání ke zvyšování kvality školy č. CZ.02.3.98/0.0/0.0/16_022/0007297.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora
extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.