naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Noc v MŠ - rozloučení
s MŠ

Zahradní slavnost 2019

Máchovo jezero 2019

Výukový program
- dítě a pes

Cyklokurz 2019

Návštěva 1. třídy ZŠ

Čarodějnice 2019

Velikonoční výstava - Přerov n. L.

Velikonoční dílny 2019

Jarní plavání

Maškarní rej + noc v MŠ

Vítání jara 2019

Masopust 2019

Vánoční dílny třídy A+B

O tom, co se možná stalo

Vánoční dílny 2018
- třída C

Mikulášská nadílka 2018

Výukový program se psy

Muzicírování

Výtvarné dílny
v Domově pro seniory

O zakutáleném štěstí

Evakuační poplach
s ukázkou hasičské techniky

Podzimní plavání

Indiánská dobrodružná cesta
 

projekt Společné vzdělávání ve Velkých HamrechProjekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech CZ.02.3.61/0.0./0.0/16_021/0004504 je spolufinancován Evropskou unií. Mateřská škola ho realizuje jako partner Města Velké Hamry v termínu od 1.8.2017 do 31.7.2020.
Projekt je zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání. Klíčové aktivity projektu jsou u Partera 1 zaměřeny na adaptaci v MŠ, zavedení vhodné vzdělávací metody a spolupráci s neformálním předškolním klubem v komunitním centru a MŠ. Mateřská škola tak plní jeden z hlavních cílů projektu - zajišťuje dostatečnou podporu dětem a jejich rodičům při adaptaci v MŠ. 
Vytváří proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím zaváděných metod práce, které umožní děti připravit na vzdělávání v hlavním proudu. V neposlední řadě pomáhá vhodnou komunikací a formou šíření příkladů dobré praxe eliminovat odmítavé postoje veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání.