naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Noc v MŠ - rozloučení
s MŠ

Zahradní slavnost 2019

Máchovo jezero 2019

Výukový program
- dítě a pes

Cyklokurz 2019

Návštěva 1. třídy ZŠ

Čarodějnice 2019

Velikonoční výstava - Přerov n. L.

Velikonoční dílny 2019

Jarní plavání

Maškarní rej + noc v MŠ

Vítání jara 2019

Masopust 2019

Vánoční dílny třídy A+B

O tom, co se možná stalo

Vánoční dílny 2018
- třída C

Mikulášská nadílka 2018

Výukový program se psy

Muzicírování

Výtvarné dílny
v Domově pro seniory

O zakutáleném štěstí

Evakuační poplach
s ukázkou hasičské techniky

Podzimní plavání

Indiánská dobrodružná cesta
 

Přírodní zahrada


Přírodní zahrada MŠ Velké Hamry I.

Přírodní zahradu navrhl                              ing. Martin Šindelář

Zahradní stavby navrhl a projektoval           ing. arch. Bohuslav Lhota

Stavební činnost prováděl                           ing. Vít Lhota

1. 7. 2015 proběhlo slavnostní otevírání přírodní zahrady společně s Pasováním předškolních dětí (viz fotogalerie).

Slavnostního otevírání se zúčastnil poslanec parlamentu ČR Mgr. Václav Horáček, kterému děkujeme za vše, co pro vybudování přírodní zahrady udělal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V následujícím období budeme chodit s dětmi do nově vybudované zahrady
Výchovně - vzdělávací proces se bude ve velké míře odehrávat v těchto prostorách. Hlavní cíle jsou podrobně popsány na webových stránkách školy.
K těmto účelům dejte dětem vhodné oblečení – tepláky, mohou mít stylové montérky nebo dětské pracovní kombinézy, starší obuv, v MŠ nechávat holínky. 
Na zahradě budou děti pobývat denně, v závislosti na počasí převážnou část pobytu v MŠ. Venku se budou, pokud možno, též stravovat. S výukou a souvisejícími činnostmi začínáme pozvolna. V nejbližší době se chystáme na výsadbu okrasných květin, bylinek, zeleniny do skleníku, apod.
S dalšími činnostmi je nutné vyčkat na dokončení pracovní dílny a chovatelství.
Využívání a dotváření zahrady bude postupné, děti mohou samy přicházet s nápady, co by v zahradě chtěly mít a dělat. Náměty jsou vítány i z řad rodičů.
Pokyny k provozu zahrady budou stanoveny v Provozním řádu, který bude k dispozici na webových stránkách školy.
Podrobnější informace můžete získat u ředitelky školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 10. 2014 proběhla kolaudace Přírodní zahrady. Na jaře 2015 se budou dodělávat podlahy a vnitřní vybavení dvou altánů: Dílny a Chovatelství.
Po slavnostním otevření budou moci začít zahradu plně využívat, pod vedením pedagogických pracovníků, děti z MŠ. Záměr pro práci s dětmi, činnosti a aktivity jsou popsány níže na této stránce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ společně se zřizovatelem získala finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.017. 000,- Kč na vybudování Přírodní zahrady (popis viz níže).

Mateřská škola společně s Městem Velké Hamry požádali v rámci OPŽP - PO7 – rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálního vzdělávání, poradenství a osvětu – úpravy dětských hřišť a zahrad o dotaci na vytvoření Přírodní zahrady při MŠ Velké Hamry I. 621.

Prostřednictvím dotačního titulu chceme proměnit a rozšířit zahradu školy na hravé, inspirující prostředí. Vrátit děti přírodě, naučit je objevovat, experimentovat, rozvíjet vrozené schopnosti, šikovnost a pracovitost.
Každé dítě by mělo mít možnost najít v zahradě „svůj vlastní svět“, ve kterém se cítí dobře, a který mu nabízí dostatečné množství takových podnětů, které nenásilnou formou a přirozenou cestou rozvíjí jeho inteligenci.

Zahrada bude rozdělena do 5 částí: smyslová
okrasná
užitková
sportovně – herní
živočišná

Nabízí dětem činnosti, které budou umožňovat: 
• pozorovat všemi smysly, experimentovat
• znát, co dělat a co nedělat v přírodě, při ochranářské činnosti, orientovat se v krajině, pěstovat rostliny, byliny, pečovat o drobná a hospodářská zvířata
• aktivně se podílet na tvorbě prostředí přírodní zahrady, na její obnově a ochraně 
• orientovat se v zahradě i okolí, porozumět koloběhu v přírodě, ochránit a posilovat zdraví, poznávat lidské zásahy a vlivy na přírodu a na zdraví člověka
• naučit se schopnosti přírodu poznávat, přírodě pomáhat
• naučit se respektu a úctě k životu, vyprávět zážitky, zkušenosti
• učit se společné práci na zahradě, používat nástroje a bezpečně s nimi zacházet
• pohled na svět prostřednictvím přírody a jejích zákonitostí
• setkávání se dětí různých věkových skupin, zapojit do dění rodiče dětí, sjednocovat vzdělávání v oblasti EVVO, spolupracovat s místními organizacemi.
• poskytnout zahradu ZŠ, družině – společné projekty, participace na péči o zahradu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní cíl:

• Vybudovat prostředí, jež položí základy osobnosti, která je schopna plně respektovat své přírodní prostředí, přírodě pomáhat, hledat společná řešení k její ochraně, spolupracovat, vnímat se jako její součást. Pochopit přírodu, jako základní zdroj učení. Učinit dítě šťastné, sebevědomé, připravené pro vstup do ZŠ i do života - navrátit dítě do přírody.

Vstup na zahradu školy je cizím přísně zakázán!

Celý prostor je monitorován kamerovým systémem.