naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Vánoční dílny třídy A+B

O tom, co se možná stalo

Vánoční dílny 2018
- třída C

Mikulášská nadílka 2018

Výukový program se psy

Muzicírování

Výtvarné dílny
v Domově pro seniory

O zakutáleném štěstí

Evakuační poplach
s ukázkou hasičské techniky

Podzimní plavání

Indiánská dobrodružná cesta
 

úvodní stránka

slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách 
Mateřské školy Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace.

aktuality

V pondělí 25. 2. 2019 se od 16,00 hod. koná plánovaný workshop dětí a rodičů ve  spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Jablonci n. N. zaměřený na správné osvojování školních dovedností, na emoční a sociální zralost.
Přijďte všichni!


V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena v termínu od
8. 7. - 9. 8. 2019.
Provoz zahájen 12. 8. 2019.

Od 29. 7. – 9. 8. bude opět probíhat příměstský tábor pro děti zaměstnaných rodičů.
Doba provozu: 7,00 – 15,00 hod. 
Kdo má zájem, přihlaste dítě u třídní učitelky.


Od pondělí 19. 11. 2018 se v kanceláři ředitelky školy (tak jako každý rok) vybírá sponzorský dar ve výši 300,- Kč.


Částka bude využita výhradně pro děti:
120,- Kč - Mikulášský balíček
180,- Kč - nákup hraček 

V měsíci lednu je k dispozici na nástěnce v šatně přehled o příjmech a čerpání SD za uplynulý rok.


Nabídka cyklokurzu 2019 ZDE.


10. 10. 2018 proběhlo v MŠ loutkové představení, kde děti viděly klasické pohádky: O šípkové Růžence, Jak pejsek s kočičkou uklízeli a O zvířátkách.

Každý pátek odchází děti ze třídy C a B2 na cvičení do ZŠ Velké Hamry.

Začínáme 16. 11. 2018.
Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: 
triko s krátkým rukávem
kraťasy
cvičky nebo sportovní obuv


Pozor : začínáme podzimní plavání

Každý čtvrtek odchází děti ze třídy C na plavání do bazénu ZŠ Velké Hamry. Začínáme ve čtvrtek 20. 9. 2018.

Příchod do MŠ do 8,00 hod.

S sebou do batůžku: plavky
                              ručník
                              koupací čepici (děvčata)
                              nafouknuté podepsané rukávky

Prosím nedávejte dětem punčocháče.


POZOR!!
Od 1. 9.  2018 se zvyšuje úplata za stravování dětí následovně:  

 

svačina

oběd

svačina

Celkem / bez odpolední svačiny

Děti – 3 – 6 let

6

18

6

30 / 24

Děti – 7 – 10 let

7

19

7

33 / 26


Vzhledem k nastalé změně od 1. 9. v oblasti podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, plánované změně financování a počtu dětí bylo nutné přistoupit k rozdělení tříd následovně:
Třída A Zurčínová Pavla, Šimková Ilona 
Třída B1 Horáčková Andrea
Třída B2 Kazdová Petra, Hadravová Iva
Třída C Černá Kateřina, Krupková Marcela

Telefonní číslo třídy B zůstává pro obě třídy B1 a B2  stejné – jsou rozděleni pouze organizačně.


Základní informace pro děti , které ve školním roce 2018 / 2019 plní povinnou předškolní docházku, tzn. děti narozené v době od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013  + děti s odkladem školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8,00 – 12,00 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Zanedbávají-li rodiče péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. 
Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte bezodkladně, a to:
- telefonicky do třídy C   - 775 429 831
- emailem do třídy C  -  tridac@msvh.cz
- osobně třídnímu učiteli – Černá Kateřina
Po návratu dítěte do MŠ vyplní rodič Omluvný list dítěte, včetně uvedení důvodu nepřítomnosti dítěte.
Pokud dítě do MŠ nedochází bez omluvy, ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů jeho nepřítomnosti.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Povinné předškolní vzdělávání včetně odkladu povinné školní docházky je bezúplatné.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Školním řádu mateřské školy.


Personální zajištění – školní rok: 2018 / 2019

ředitelka  školy

Bc.  Tůmová  Soňa

zástupkyně ředitelky školy

Kazdová Petra

Pedagogičtí pracovníci

Třída A

Zurčínová Pavla

Třída B1

Horáčková Andrea

Třída B2

Kazdová  Petra

Třída C

Černá Kateřina

Asistent pedagoga B2

Iva Hadravová

Asistent pedagoga C

Krupková Marcela

Nepedagogičtí pracovníci

VŠJ, kuchařka

Bikárová  Jana

pomocná kuchařka

Šourková Vlasta

školnice

Šimková Ilona

chůva

Šimková Ilona

uklízečka

Dobrá Martina

údržba prádla

Wodsedalková Irena

 

projekt Společným vzdělávání
ke zvyšování kvality školy – Šablony
pro MŠ a ZŠ

projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

personál školy

jídelníček

přírodní zahrada

pro rodiče

činnosti dětí

výtvarná galerie

zřizovatel

kde nás najdete

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo